L’Ajuntament d’Artà delega les competències en disciplina urbanística en sol rústic a l’APLUTUM, l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca

PI, PSOE, AA i UIA votaren a favor mentre el PP es va abstenir

plenarijuliol

Un dels punts claus del nou pacte de govern municipal a Artà va ser aprovat al plenari d’ahir 27 de juliol amb 12 vots favorables de l’equip de govern (PI, PSOE i AA) al qual es van afegir els UIA El representant del PP es va abstenir.

No va haver sorpreses a la votació. Aquest acord era un dels punts bàsics de l’acord de govern per un dels socis, Alternativa per Artà, PI i PSOE, que amb diferents arguments van rebutjar una proposta similar al plenari de 24 de setembre de 2013. Llavors, a una sessió completament centrada a l’agut conflicte educatiu provocat pel PP, que va deixar gairebé desapercebut el debat de l’APLUTUM, el vot dels Verds (que havia defensat sense èxit dues vegades la mateixa proposta a la legislatura 2007-2011) i els 3 d’UIA no van ser suficients davant l’abstenció del PSOE i PP (6 vots) i el vot en contra del PI (3 vots). Era necessària majoria absoluta.

Què ha canviat en poc menys de dos anys per aquest canvi de vot en el PI i PSOE? Evidentment, que era una de les condicions del pacte de govern amb Alternativa per Artà, en part hereva dels Verds d’Artà. En el debat d’ahir Manolo Galán (PSOE) regidor d’urbanisme afirmava que l’actual Consell de Mallorca garanteix la recuperació de l’esperit i funcionament inicial de l’APLUTUM (anul·lant la modificació dels estatuts que es va dur a terme el PP durant la legislatura passada) i que tornaran a estar representats els batles dels municipis que han cedit les competències a l’APLUTUM, i es dotarà adequadament de recursos i els es podran retornar als ajuntaments els excedents resultants de les recaptacions de les multes, una vegada satisfets les despeses de gestió de l’agència. Tant ara com al 2013, només es poden transferir a l’APLUTUM les noves infraccions detectades a partir de la signatura del conveni; al contrari, els expedients oberts fins ara per l’Ajuntament d’Artà no es poden delegar. Jaume Alzamora (UIA), encara que van votar a favor, va demanar que s’esperi a firmar el conveni a la propera modificació dels estatuts de l’APLUTUM adduint que MÉS, el seu partit, proposa que les multes que es recaptin passin íntegres als municipis (i no només els excedents, una vegada coberta la despesa de la pròpia agència). Va argumentar la seva posició amb la da dels 32.575€ cobrats per l’Ajuntament d’Artà als darrers 3 mesos.

Joan Lliteras (PP), va justificar la seva abstenció en què els expedients anteriors segueixen sense poder-se delegar. Aina Comas (AA), va mostrar la seva satisfacció per aconseguir un acord llargament perseguit per membres del seu grup (en una clara al·lusió a la feina del regir de Verds d’Artà, Guillem Caldentey a les dues darreres legislatures). Va se l’única regidora que va citar l’objectiu de l’agència de “restablir la legalitat urbanística” o sigui l’eufemisme a l’ús per evitar les paraules tabú “demolicions de les obres il·legals i il·legalitzables” mentre altres parlaven dels doblers de les multes. Finalment, Tolo Gili (PI), va argumentar altre pic sobre el canvi de les condicions financeres del conveni (multes).

Després de tant de temps, sembla que la famosa “Operació Pipí” ha començat a tenir algun efecte. Ara queda per veure què passarà amb la patata calenta de la llarga sèrie d’expedients d’infraccions no prescrites que cap batle de cap partit ha volgut assumir. Fins ara clar la disciplina urbanística, la recuperació de la legalitat urbanística no ha estat una preocupació de cap batllia. La cessió de la disciplina urbanística al Consell és un necessari mal menor davant la falta de valor per assumir-la des dels ajuntaments. El debat d’ahir en el que només Aina Comes va gosar esmentar la “recuperació de la disciplina urbanística” no es un bon presagi per a la correcta resolució dels expedients pendents, que possiblement acabin també al Consell via subrogació en la competència d’uns expedients que es deixaran caducar per falta de valor per dur en davant les demolicions pendents.

Comentari a part mereix la ”puja o subhasta” de MÉS, expressada per en Jaume Alzamora (UIA) d’haver qui “dona” més de les multes recaptades per l’APLUTUM als municipis que hi cedeixin les competències. Alzamora obvia que els municipis cedeixen unes competències que no estan dispostos a exercir, i el Sr. Alzamora és un exemple redó de batle incapaç de complir les seves obligacions en matèria de disciplina. Però a més, al platejar que les multes passin íntegrament als municipis i no serveixin en primer lloc per assegurar la dotació de personal i mitjans de la pròpia agència, està creant les condicions perquè es debiliti la capacitat de la pròpia APLUTUM per protegir la legalitat urbanística, per lluitar conra l’urbanisme il·legal objectiu que mai ha estat el del Sr. Alzamora i el seu partit.

Share Button

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *