Projecte de Variant nord: hem presentat al Consell de Mallorca les nostres pròpies al·legacions

DSC_0112A la imatge s’observa, d’esquerra a dreta, l’inici de la carretera a Cala Torta, el camp de futbol, el Parc Verd i Parc de bombers, la benzinera i la carretera a Capdepera. Més a prop, la passarel.la de fusta damunt la Síquia, enmig d’una zona d’horts inundable.

Alternativa per Artà, després d’haver estudiat el document Estudi informatiu per a la determinació de la zona de reserva viària de la variant nord d’Artà, vàrem presentar divendres passat davant del Consell de Mallorca un escrit propi d’al·legacions. No obstant no estar en contra de les proposades per l’Ajuntament, aquestes ens resulten insuficients i la nostra portaveu, Aina Comas, 2a tinenta de batle i regidora de Medi Ambient, Patrimoni i Serveis Socials, es va abstenir per aquest motiu a la reunió de la Junta de Govern Local del dia 30 de març, on s’aprovà el document municipal d’al·legacions.

Resumidament, les nostres al·legacions són aquestes:

Una al·legació prèvia consistent a posar de manifest la possible no-adequació de la documentació al Reglament de l’ús de la llengua catalana dins l’àmbit de la competència del Consell Insular de Mallorca, atès que aquesta està redactada únicament en castellà i no hi ha versió en català, com caldria esperar d’un document encarregat i pagat pel Consell de Mallorca.

On es parla de la carretera de Cala Torta – Cala Mitjana s’oblida que el que apareix com a Carretera del Racó (Parc Natural de Llevant) és un dels accessos més importants al Parc (per Cala Estreta), fet que cal tenir en compte. Aquesta carretera és de titularitat municipal i són moltes les raons per les quals proposam que el Consell de Mallorca n’assumeixi la titularitat. L’Ajuntament no té capacitat econòmica per mantenir-la i el seu estat és molt deficient, gairebé intransitable al darrer tram, tot i ser molt freqüentada pel seu interès turístic, perquè és l’accés, a més del Parc, a les platges de Cala Torta, Cala Mitjana i Cala Estreta, a finques del Govern balear com sa Duaia de Dalt, etc. Consideram no admissible aquesta situació, tractant­-se de platges amb gran afluència de banyistes, per raons de seguretat i d’evacuacions en cas d’accident.

No es té en compte que pel fet de donar accés al Parc Natural de Llevant i al LIC i ZEPA Muntanyes d’Artà, espai de la Xarxa Natura 2000 declarat per a la conservació d’hàbitats i espècies prioritàries, cal garantir la protecció de les espècies. El límit de velocitat és excessivament elevat per a una carretera que travessa un espai natural protegit. Tampoc no es tenen en compte els fluxos de cicloturistes i vianants que utilitzen la Ma-3333 com a via de passeig o esbarjo inclosa dins una ruta cicloturística de la Badia d’Alcúdia. A més, tant la Ma-3333 com la carretera de Cala Torta vénen incloses al Pla Territorial de Mallorca, a la Proposta de xarxa de “vies parc” (pàg. 127-129). Per tot això, tant pels seus usos no motoritzats com pels valors ambientals en els seus traçats, demanam que les vies (Ma-3333 i la carretera de Cala Torta) siguin catalogades com a de molt baixa velocitat contràriament al que es considera.

Podem avançar que en el futur possiblement plantejarem aquestes dues propostes, la sol·licitud de canvi de titularitat de la carretera de Cala Torta i de reducció de velocitat d’aquesta via i la Ma-3333, com a mocions al Ple de l’Ajuntament d’Artà.

Consideram també que caldria revisar el caràcter interurbà de la via Ma-3333, ja que no uneix dues localitats sinó la vila d’Artà, l’ermita de Betlem i l’entrada al Parc Natural de Llevant, a més de connectar la part alta del nucli d’Artà amb la Ma-15. Tenint en compte l’ús urbà de la via i per tant la presència de vianants, consideram prioritari que tengui una voravia protegida i segregada per a vianants.

A l’apartat d’Hidrologia s’afirma que el torrent des Cocons travessa el nucli d’Artà de forma soterrada. Demanam que es revisi aquesta errada material, ja que el que travessa soterradament el nucli urbà d’Artà és la Síquia, amb una conca molt superior a la que es delimita com a «Cuenca 2». Per tant, cal que es tornin a calcular els riscs d’inundació a la part on la nova via travessa la Síquia.

Respecte a l’Alternativa 3: Franja AC-CE, la millor valorada, creiem necessari fer algunes puntualitzacions:

El criteri «Caràcter de l’itinerari» no s’hauria de considerar perquè actua de manera contradictòria amb la finalitat principal de la variant, atès que valora més la llunyania respecte del nucli urbà, quan una de les funcions de la via és la de millorar els accessos a la part alta del nucli urbà.

S’hi planteja fer una nova rotonda a la carretera Artà – Capdepera, però no es defineix què fer amb la cruïlla existent devora la benzinera. Proposam una intersecció que doni accés només al Parc de Bombers i al Parc Verd i que el camp de futbol de ses Pesqueres tengui un accés més pacífic mitjançant un corredor per a vianants que connecti aquesta intersecció amb el camí de fusta, ja que ens preocupa especialment la seguretat dels vianants que utilitzen la passarel·la, que són sobretot infants, joves i persones majors. També demanam que es situï un aparcament davant el camp de ses Pesqueres, ja contemplat a les Normes Subsidiàries.

Cal tenir en consideració que són freqüents els episodis d’avingudes i inundacions a la zona d’horts propera a la intersecció prevista. Convendria aprofitar l’avinentesa d’aquesta obra per «renaturalitzar» la Síquia, almenys des de la intersecció fins al torrent des Cocons.

A través d’aquest enllaç, podeu accedir a diferents imatges de les zones per on està previst que transcorri la nova variant.

Share Button

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *