Comunicat del Consell. Rehabilitació del monestir de Bellpuig. Avançam!

El Consell i l’Ajuntament d’Artà fan passes per reactivar el projecte de Bellpuig

12322953_1505484226414428_731650558458767089_oEl vicepresident i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles, s’ha reunit amb representants del consistori artanenc, encapçalats pel batle Bartomeu Gili, per reafirmar el compromís del Consell amb la rehabilitació del monestir de Bellpuig i en l’oferta feta des del Departament de Cultura perquè sigui un projecte compartit amb l’Ajuntament d’Artà. En quinze dies, els equips tècnics de totes dues institucions començaran a definir quin ha de ser l’ús del monestir i quin paper ha de jugar en la promoció global dels recursos patrimonials i culturals de què disposa Artà.

A la reunió, celebrada al Centre Cultural la Misericòrdia, han assistit el vicepresident Francesc Miralles, la directora insular de Patrimoni, Kika Coll, el batle d’Artà, Bartomeu Gili, el primer tinent de batle de Ciutadania i Urbanisme del municipi, Manolo Galán, la segona tinent de batle de Medi Ambient i Patrimoni, Aina Maria Comas i la directora insular de Turisme i regidora de Cultura d’Artà, Maria Paula Ginard.

La trobada ha servit per reafirmar el compromís del Consell de garantir la inversió a Bellpuig amb fons propis –el pressupost d’aquest 2016 té previst 400.000 € per inversions- i també la intenció d’implicar l’Ajuntament d’Artà en la definició del pla d’usos que ha de tenir el monestir. El Departament de Cultura ha recopilat les diferents propostes d’actuació que hi ha hagut al voltant de Bellpuig, ha afirmat el vicepresident Miralles, “i a partir d’aquí anam a donar-nos l’oportunitat de revisar què volem fer, perquè segurament el plantejament del 2009 no té res a veure amb el que podem tenir ara. Amb Bellpuig, a més, tenim l’oportunitat d’implicar l’Ajuntament d’Artà amb la decisió final de quin ús s’ha de donar al monestir perquè aquest formi part d’un discurs global del municipi que contempli els diferents recursos i equipaments culturals, patrimonials i paisatgístics que hi ha”.

Tota aquesta documentació recopilada serà compartida pels tècnics de Cultura i de Patrimoni del Consell amb els tècnics de l’Ajuntament d’Artà en una reunió prevista d’aquí quinze dies. I ells, afegeix Miralles, “són els que aniran concretant i aterrant en propostes que tècnicament encaixin amb l’objectiu de posar en valor el patrimoni d’Artà com un element també de promoció i diversificació turística. És vigent el projecte de Centre d’Interpretació de les esglésies del repoblament a Bellpuig? Creim que no. A Mallorca fa falta un discurs integrador a nivell cultural i patrimonial. Posant un exemple, no tots els jaciments arqueològics han d’explicar el mateix, hem d’aportar nous arguments per construir un relat més enriquidor. I això només ho podem fer des del Consell”.

Per al batle d’Artà, Bartomeu Gili, “Bellpuig no ha de ser un element estrany dins Artà, que és el que ha estat fins ara: una propietat del Consell, degradada, sense ús…Per tant, que Bellpuig s’integri dins la protecció i difusió del patrimoni del municipi és molt important. I que una institució com el Consell vengui i ens digui que farem feina junts no passa massa sovint. Normalment te diuen farem això, tant si t’agrada com si no. Aquest canvi de mentalitat és molt important”.

Aquesta cooperació institucional en la rehabilitació del monestir de Bellpuig està previst que se concreti a través d’un conveni de col·laboració entre el Consell i l’Ajuntament d’Artà, on es definirà el projecte, les actuacions previstes i la seva quantificació econòmica, així com es durà a terme la seva gestió.

Breu resum del tractat a l’escala feta a Artà dia 22, de la campanya “Repensem Mallorca”

CeLNLuFWIAA_dmU[Imatge publicada pel regidor d’UIA Amalio Arnandis a Twitter]

Com que el contingut de la notícia publicada avui a Diario de Mallorca sobre la visita del President del Consell de Mallorca a Artà dimarts és molt pobre -com ho és la informació donada, abans i després, fins ara, per part del propi Consell i D. I. de Participació Ciutadana i Joventut (a càrrec del “cap de l’#oposicióresponsable” d’Artà, J. Alzamora), havent-s’hi tractat qüestions molt interessants i trascendentals per al municipi, miram de resumir-ne esquemàticament, però de manera prou més extensa i així, també més entenedora, els punts sobre els que es va debatre.

Acompanyaren al President Miquel Ensenyat Joan Font (D.I. de Cooperació local), Jaume Alzamora (Director Insular Participació) i Catalina Socies (Cap de gabinet del President).

Exposició dels representants del Consell

1.- Joan Font començà explicant que, aviat, es convocaran dues línies d’Assistència tècnica als Ajuntaments, una de les quals per a projectes que poden abastar fins al 100% del cost de les obres -en el cas d’Artà la quantitat prevista és de 165.500 euros. L’altra convocatòria és per a despeses de manteniment, amb un pressupost de 20.500 euros.

2.- En estudi tenen altres possibles convocatòries de subvenció i finançament: una per a fuites d’aigua i l’altra per a la compra de vehicles municipals elèctrics.

3.- Informa que hi ha un servei web, Eurolocal, que és una eina per tal de detectar convocatòries europees a les qual els Ajuntaments s’hi poden acollir així com per donar suport tècnic per tal de preparar tota la documentació. (Posam enllaç a la web europea, atès que el contingut de la del Consell que hem trobat, està totalment desfasat.)

4.- També ofereixen l’estudi de les barreres arquitectòniques dels espais públics del municipi d’Artà i l’estudi de necessitats de personal tècnic dels ajuntaments (aparelladors, arquitectes, comptables, lletrats…)

5.- Possibilitat de col.laborar en l’estudi tècnic del consum energètic i de les mesures a prendre.

6.- També s’està estudiant el tema de les “bombes hidrants”, són les bombes d’aigua que els bombers fan servir, sobretot, als nuclis urbans petits.

El President explicà que té constància del tema dels Fons estatutaris originalment compromesos per a rehabilitar el monestir de Bellpuig. Que, a través d’un conveni, pendent de signar entre el Consell i l’Ajuntament d’Artà, es millora la situació a la pràctica, amb l’eliminació dels estrictes terminis d’aquelles inversions. Explicà també tornant a la situació dels Fons estatutaris que, de fet, el Govern de les Illes està encara pendent de signar-les, atesa aquesta situació de tenir un Govern de l’Estat en funcions.

Exposició dels representants municipals

1.- El Batle exposà que Artà és un dels poquíssims (dos o tres a tota l’illa) que ha adaptat la seva normativa urbanística (Normes Subsidiàries: NNSS) al Pla Territorial de Mallorca (PTM) aprovat l’any 2004, no obstant que aquesta adaptació era obligatòria. Això va significar un esforç important que no ha suposat cap mena de contraprestació ni de reconeixement per Artà tenint en compte per altra banda la protecció territorial assumida per l’Ajuntament via aquestes mateixes NNSS (aprovades i adaptades al PTM l’any 2010); es considera que això s’hauria de veure, d’alguna manera, recompensat, especialment ara que ja s’anuncia l’impuls d’un nou PTM.

2.- Es planteja la possibilitat que es facin càrrec de la construcció d’un nou parc de bombers. L’Ajuntament podria aportar el solar. L’anterior parc podria quedar per a usos municipal. (Apunt nostre: per a poder aportar sòl, per exemple, per al cas, per a un nou Parc de Bombers, és important tenir molt present una política “expansionista” en sòl urbà; per això vàrem insistir, en la Declaració d’intencions aprovada per l’Ajuntament fa unes setmanes, de cara a que s’instal·li al Polígon d’Artà uns nova residència privada de gent gran, que una de les formes de compensació a l’Ajuntament havia de ser la compra de sòl a disposició de l’Ajuntament).

3.- A. Comes, regidora de Serveis Socials, Medi Ambient i Patrimoni, va incidir que en temes socials hi ha bon nivell de col·laboració i inversió (s’ha pujat un poc) però trobam molt necessari l’estudi de la possibilitat d’aconseguir d’un sistema de transport adaptat per tal de que les persones majors que viuen a Sa Colònia (també Betlem i S’Estanyol) puguin fer ús del Centre de Dia. També es demanà més suport tècnic en el tema de l’elaboració i promoció del Pla d’Igualtat.

4.- En quant a Patrimoni, s’explicà les gestions amb Demarcació de Costes envers la cessió dels dos escars que encara queden a Ca los Camps. Que hi ha disponibilitat en fer aquesta cessió a l’Ajuntament d’Artà tot i que queda tancar el tema de la propietat dels mateixos amb els hereus de les concessions inicials. La demanda concreta: atès que aquestes edificacions tradicionals estan incloses en el conjunt arqueològic declarat com a Bé d’Interès General, i que el Consell, per tant, hi té alguna competència, s’espera de la institució insular alguna col·laboració, que pot ser econòmica i/o tècnica.

5.- Quant a residus, la regidora posà damunt la taula l’interès que es pugui tractar a Artà (o, al menys, a la comarca) la fracció orgànica així com les restes de poda, tal com ja han demanat altres ajuntaments. S’informà que aquesta voluntat ja ha estat traslladada a la Consellera de Medi Ambient, Sandra Espeja.

Aquest és un resum de les notes que va prendre la nostra regidora. L’Ajuntament rebrà del Consell un acta-resum del que es va parlar. També es va fer esment del tema dels períodes d’al·legacions a la nova Ronda d’Artà i a la GR-222, “d’Artà a Lluc a peu”. Avançàrem que en faríem, sobretot a la Gr-222, però no es tractà gaire més extensament. A continuació hi va haver una exposició del Repensem Mallorca a les entitats convocades.

Bellpuig: Optimisme moderat. Feina, fins ara, útil.

Bastant satisfets per les passes donades fins ara, tant per part de l’Ajuntament, com per part del nou govern del Consell de Mallorca amb la visita d’ahir.

A damunt la taula, ja hi ha una partida als pressuposts del Consell per a 2016, de 420.000 euros (incrementada per esmena del grup al Consell de El Pi).

Totes les parts, continuam a l’expectativa del desenvolupament de la pròrroga assolida pel Govern de les Illes la reunió al Ministeri d’Hisenda dijous de la setmana passada. Segurament, no serà fins a la posada en funcionament del nou govern de l’Estat, l’any que ve, que aquest desenvolupament dels diferents convenis prorrogats en els terminis d’execució i justificació de la despesa (com el que afecta la rehabilitació i posada en marxa del monestir de Bellpuig: el signat el 23 de desembre de 2010) no es reiniciarà.

Mentre tant, saludam el clar nou tarannà del Consell de Mallorca, envers Bellpuig i el patrimoni, en línies general, del municipi.

Visita càrrecs Consell a Bellpuig, 09-12-2015. A la imatges, T. Gili, M. P. Ginard, C. Bonet, M. Galan, A. Comes i F. Miralles
Visita càrrecs Consell a Bellpuig, 09-12-2015. A la imatges, T. Gili, M. P. Ginard, C. Bonet, M. Galan, A. Comes i F. Miralles

Ressò a la premsa de la Moció aprovada sobre Bellpuig/Fons estatutaris

«Última Hora» (dia 3) i «Diario de Mallorca” (dia 4) s’han fet ressò de l’aprovació de la nostra Moció en defensa dels Fons estatutaris prevists, l’any 2010, per a Bellpuig/Artà.

021215_ÚH_Ajuntament_demana_Govern_negocii_prorroga_Bellpuig

Enllaçam a l’interessant reportatge sobre el Casal de Ca’n Sureda publicat avui a “Diario de Mallorca”. Es tracta de la proposta alternativa que l’Ajuntament d’Artà proposa al Consell de Mallorca, per tal d’invertir al nostre municipi el 1,1 milió d’euros, cas que no es pugui invertir al Monestir de Bellpuig.

Moció en defensa dels Fons estatutaris per a Artà (Bellpuig)

En defensa de la inversió d’1,1 milions d’euros a Bellpuig i/o a Artà, amb els Fons estatutaris.
Avui al Ple, Aina Comes, la nostra representant i regidora de Patrimoni, presentarà per urgència aquesta Moció que no hem pogut presentar abans entre d’altres motius per les dificultats en trobar la informació pertinent, la pròpia dinàmica dels fets, així com les decisions preses per les administracions supramunicipals, i conegudes a través dels mitjans de comunicació (fins avui mateix: notícia sobre la reunió que tindrà lloc dijous, de la Comissió mixta bilateral d’Hisenda, entre el govern central i el Govern de les Illes).

– Consideram prioritària la lluita pel manteniment de les possibilitats d’inversió del milió cent-mil euros dels fons estatutaris via nova pròrroga entre Govern de l’Estat i CAIB.
– Consideram oportú, a la vista que a la fi un govern insular pren mesures, instar el mateix Consell a que aquest compromís tingui continuïtat en el temps, pel que fa a Bellpuig, en qualsevol cas i, sobre tot, si no es pogués assolir la nova pròrroga.

– Igualment trobam perfectament legítim formular una proposta de compra al nostre municipi, a la vista de la decisió, per part del Consell, de “desviar” els fons estatutaris que haurien d’anar a Bellpuig a El Sindicat de Felanitx (adquisició de patrimoni històric que ens pareix molt bé, però que, com Ca’n Sureda, tampoc mai no ha estat inclòs en els Convenis estatutaris).
– L’oblit i abandonament de Bellpuig per part dels anteriors màxims responsables del Consell, pel que fa a l’execució del projecte amb doblers estatals en poder de les administracions autonòmiques des de l’any 2011 i no obstant els diferents compromisos contrets i comunicacions de l’Ajuntament, és evident i, atesa la gravetat de les conseqüències i la situació actual descrita a la Moció, consideram apropiada aquesta manifestació formal de reprovació.

Bellpuig_20151107(2)

El Consell pressupostarà 220.000 euros als Pressuposts-2016 per Bellpuig

Sabor agredolç pel decurs dels esdeveniments en quant a l’horitzó, sempre aplaçat, de la conservació del monestir de Bellpuig, i les expectatives a curt i mitjan termini.

12322953_1505484226414428_731650558458767089_o

Propietat del Consell de Mallorca des de l’any 1998 i conjunt monumental declarat Bé d’Interès Cultural (B.I.C.) l’any 2004, pareixia -d’ençà que els governs central i de la CAIB conveniaren, l’any 2010, amb fons estatutaris, una inversió prevista d’1,1 milions d’euros per a actuacions destinades la seva rehabilitació i posada en marxa- que a la fí se’l rescataria de l’oblit i es podria veure dignificat i valoritzat com a senyal privilegiat d’un temps remot de la nostra història (dels pocs exemples que queden de l’anomenada “arquitectura del repoblament”), i atractiu turístic.

Pel que se sap per part de la regidora de Patrimoni, que encara no ha pogut reunir-se amb el vicepresident segon i Conseller de Cultura i Patrimoni, F. Miralles, després del desert de quatre anys en què es podria resumir la gestió de la institució insular per part del Partit Popular, ara no hi hauria temps per a, dins dels terminis establerts per a l’execució de les obres, fer aquesta inversió tot evitant perdre els fons estatals.

Segons ha sabut la responsable municipal de patrimoni de fonts del Consell, el govern insular hauria pres la decisió de renunciar -ara per ara i fins a poder renegociar els terminis, noves pròrrogues, etc. amb el nou govern de l’Estat passades les eleccions del 20D- a escometre les actuacions previstes, pressupostant en qualsevol cas una partida important (la segona o tercera quantitativament, en inversions destinades a patrimoni històric) al monestir artanenc. Al minut ’10 d’aquest vídeo, el Conseller d’Hisenda del Consell, Cosme Bonet, avança la partida pressupostària, amb fons propis, de 220.000€, que es preveu destinar al monestir de Bellpuig aquest proper any 2016 (https://youtu.be/ag3_Olqt_D8).

La regidora es planteja en aquests moments -a expenses de poder fonamentar-ho bé, a través de la documentació corresponent, de la qual en aquests moments encara no disposa-, de cara a la propera sessió plenària, la possibilitat de formular una proposta d’Acord municipal amb tres línies que, bàsicament, consistirien en:

– Instar el Govern de les Illes i el Consell de Mallorca, a renegociar amb el govern de l’Estat el més aviat possible, una nova pròrroga dels terminis que permeti executar el projecte pendent, de rehabilitació i posada en marxa del monestir de Bellpuig.

– Cas que aquestes negociacions no fossin possibles, o bé no arribassin a bon port, instar el Consell de Mallorca, a un compromís formal, de destinar 1,1 milions d’euros, de fons propis, els propers quatre anys al conjunt monumental de Bellpuig.

– Reprovar l’ex-Presidenta del Consell de Mallorca, Maria Salom, així com el que va ser vicepresident del Consell de Mallorca i màxim responsable de l’àrea de Cultura i Patrimoni a la institució, Joan Rotger, per no haver executat el projecte, i haver deixat en una situació tan precària, la rehabilitació del monestir amb els fons de l’Estat.  IMG-20151209-WA0004

Bellpuig: Aquest mandat el Consell hi ha d’actuar sí o sí

CYMERA_20150712_175422

Bon reportatge publicat a l'”Ara Balears” ahir.

Bellpuig és propietat del Consell des de l’any 1999. Des del 2001 que es treballa, suposadament, en projectes de rehabilitació. Forces de tots els colors polítics s’han mostrat incapaces de fer avanços significatius.
De fa més de quatre anys que es disposa d’uns doblers de Madrid per a rehabilitar, aturats i possiblement gastats en despesa corrent pel PP (farmàcia d’en Bauzá?).
Ara, el primer que s’ha de fer és assegurar una pròrroga del conveni que possibiliti aquesta inversió finalista. D’aquest mandat, no ha de passar!!!

CYMERA_20150712_175557