Comunicat GOB: “El GOB felicita al departament de Territori del Consell per l’impuls de l’Agència de Disciplina Urbanística”

Estam cada dia més segurs que la delegació de les competències en disciplina urbanística de l’Ajuntament d’Artà no és només un decisió encertada des del punt de vista purament jurídic (a l’Ajuntament nostre, amb la delegació efectiva el passat dia 1 de gener, es deixa progressivament de prevaricar), sinó encertada cojunturalment per la feina que va demostrant l’equip actual al Consell -amb la participació a l’ADU, també, de Podem.

Els municipis que encara no han delegat, s’ho han de fer mirar… o continuar disposats a seguir prevaricant (amb la diferència que cada dia que passa, es notarà més). Aquesta ha de ser una legislatura d’inflexió en l’aspecte de la disciplina urbanística a Mallorca, i des del Consell es donen senyals evidents que es fa feina seriosa en aquest sentit.

Enllaçam al comunicat del GOB felicitant al Departament de Territori i Infraestructures del Consell per l’impuls que s’està donant a l’Agència de Disciplina Urbanística de Mallorca (ADU), i al comunicat d’ahir d’aquest Departament: L’ADU aprovarà el Pla anual d’inspecció urbanística.

*Actualització 29-05-2016. “Diario de Mallorca”: “El Consell utilizará fotos aéreas para cazar obras ilegales en suelo rústico”DM280516_ADU

Sobre les “compensacions” que mereixeria Artà per haver protegit el territori

Ahir el diari “Última Hora” dedicà al nostre municipi editorial i portada de la secció “Part Forana”, al voltant de les “compensacions” que s’haurien d’anar materialitzant, atès que, a diferència de Campos, Artà sí ha mostrat al llarg dels anys una decidida aposta per la conservació dels valors territorials, ambientals, patrimonials i paisatgístics dels quals, al cap i a la fi, gaudeixen la resta d’illencs i turistes (que dormen i fan la despesa més important en altres municipis).CYMERA_20160414_111802

L’Ajuntament, com hem dit en anteriors ocasions, en general de manera molt majoritària, ha pres decisions que efectivament el diferencien d’altres com el de Campos, els màxims representants del qual falten a la veritat metòdicament quan manifesten que “han protegit tot el seu litoral”. Algunes no oblidam els esforços de l’Ajuntament de Campos, amb una despesa d’1 milió d’euros, per defensar els interessos de la promotora dels apartaments il.legals de Ses Covetes (el Govern, tots i totes, va haver d’aportar més de 300.000 euros per a la seva demolició). Tampoc no es pot menystenir, amb aquests mateixos efectes comparatius, la dada que l’Ajuntament de Campos, només en licitació de platges, ingressarà enguany 1.489.000 euros.

Fa no res, aquest passat gener, l’Ajuntament d’Artà manifestava (i actuava administrativament en el cas d’un projecte que s’endinsava dins territori artanenc a l’arenal) novament la seva voluntat que Sa Canova romangués completament verge, davant les instal·lacions de temporada i xibiu a Son Serra de Marina.

L’Ajuntament d’Artà, al contrari del de Campos, que considera un Parc Natural un càstig, ha manifestat en successives ocasions i en diferents legislatures, la seva voluntat que el Parc Natural de Llevant s’ampliï. També ha manifestat la voluntat que s’ampliï la Reserva Marina de Llevant, i que es recuperi la plantilla per mantenir tots dos espais naturals protegits.

El passat gener, aprovava per unanimitat una Moció que es reiterarà properament al Govern, aprofitant la visita de la Consellera d’Hisenda, Catalina Cladera, que es tengui en consideració el factor de la protecció territorial, per a la distribució anual del fons de cooperació municipal entre els diversos ajuntaments de les Illes.

El passat octubre, el mateix Ple reclamava al Govern que dissenyàs un impost a les estades turístiques tipus “ECOtaxa”, prioritzant el destí del recaptat als valors naturals i patrimonials.

Quan el Batle de Campos diu que amb la implantació del Parc natural d’Es Trenc/Es Salobrar, es tractarà de delinqüents aquells que facin “una palada d’obra per error”, l’Ajuntament d’Artà ha delegat la disciplina urbanística en el Consell, per a garantir la seguretat jurídica dels veïnats (i de l’Ajuntament), així com el territori i el paisatge.

Continuarem estirant, des de l’esquerra i l’ecologisme, per a que el nostre Ajuntament continuï aquest camí.

Esperam que els partits del Govern, però també els de l’oposició parlamentària, especialment El Pi, treballin també cap a un horitzó diferent a l’actual, de manera que els municipis amb voluntat de protecció i conservació del patrimoni natural i cultural, es vegin bonificats i no castigats, com fins ara.CYMERA_20160414_111653

Publicació i entrada en vigència del Conveni de delegació de competències municipals de l’Ajuntament d’Artà a l’ADU

BOIB núm. 190, de 31-12-2015:

Conveni de delegació de competències municipals de l’Ajuntament d’Artà a l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca

Signatura del Conveni de Delegació de les competències en Disciplina urbanística

10172759_1507969142832603_7671963065743515762_n

Avui per nosaltres és un dia de celebració. I ‪#‎PerArtà‬.

Amb la firma per part del Batle d’Artà, Tolo Gili, de la delegació de competències en disciplina urbanística al sòl rústic en l’Agència de Disciplina Urbanística del Consell, culmina un dels principals reptes i objectius del nostre programa i del pacte amb El Pi i els Socialistes d’Artà, això és, l’adopció de mesures, com aquesta, dirigides a una gestió sostenible del territori, coadjuvant en l’acompliment de la normativa existent.

Una gran passa en protecció del territori i el paisatge i en seguretat jurídica, tant per a la ciutadania, com per a la pròpia administració municipal. Enhorabona!

Foto amablement facilitada per Ivan Sevillano, del grup Podem al Consell i membre del Consell de Direcció de l’ADU.

+ Info: http://www.conselldemallorca.net/?id_section=302&action=news&id_article=22769&id_parent=302

L’Ajuntament d’Artà delega les competències en disciplina urbanística en sol rústic a l’APLUTUM, l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca

PI, PSOE, AA i UIA votaren a favor mentre el PP es va abstenir

plenarijuliol

Un dels punts claus del nou pacte de govern municipal a Artà va ser aprovat al plenari d’ahir 27 de juliol amb 12 vots favorables de l’equip de govern (PI, PSOE i AA) al qual es van afegir els UIA El representant del PP es va abstenir.

No va haver sorpreses a la votació. Aquest acord era un dels punts bàsics de l’acord de govern per un dels socis, Alternativa per Artà, PI i PSOE, que amb diferents arguments van rebutjar una proposta similar al plenari de 24 de setembre de 2013. Llavors, a una sessió completament centrada a l’agut conflicte educatiu provocat pel PP, que va deixar gairebé desapercebut el debat de l’APLUTUM, el vot dels Verds (que havia defensat sense èxit dues vegades la mateixa proposta a la legislatura 2007-2011) i els 3 d’UIA no van ser suficients davant l’abstenció del PSOE i PP (6 vots) i el vot en contra del PI (3 vots). Era necessària majoria absoluta.

Què ha canviat en poc menys de dos anys per aquest canvi de vot en el PI i PSOE? Evidentment, que era una de les condicions del pacte de govern amb Alternativa per Artà, en part hereva dels Verds d’Artà. En el debat d’ahir Manolo Galán (PSOE) regidor d’urbanisme afirmava que l’actual Consell de Mallorca garanteix la recuperació de l’esperit i funcionament inicial de l’APLUTUM (anul·lant la modificació dels estatuts que es va dur a terme el PP durant la legislatura passada) i que tornaran a estar representats els batles dels municipis que han cedit les competències a l’APLUTUM, i es dotarà adequadament de recursos i els es podran retornar als ajuntaments els excedents resultants de les recaptacions de les multes, una vegada satisfets les despeses de gestió de l’agència. Tant ara com al 2013, només es poden transferir a l’APLUTUM les noves infraccions detectades a partir de la signatura del conveni; al contrari, els expedients oberts fins ara per l’Ajuntament d’Artà no es poden delegar. Jaume Alzamora (UIA), encara que van votar a favor, va demanar que s’esperi a firmar el conveni a la propera modificació dels estatuts de l’APLUTUM adduint que MÉS, el seu partit, proposa que les multes que es recaptin passin íntegres als municipis (i no només els excedents, una vegada coberta la despesa de la pròpia agència). Va argumentar la seva posició amb la da dels 32.575€ cobrats per l’Ajuntament d’Artà als darrers 3 mesos.

Joan Lliteras (PP), va justificar la seva abstenció en què els expedients anteriors segueixen sense poder-se delegar. Aina Comas (AA), va mostrar la seva satisfacció per aconseguir un acord llargament perseguit per membres del seu grup (en una clara al·lusió a la feina del regir de Verds d’Artà, Guillem Caldentey a les dues darreres legislatures). Va se l’única regidora que va citar l’objectiu de l’agència de “restablir la legalitat urbanística” o sigui l’eufemisme a l’ús per evitar les paraules tabú “demolicions de les obres il·legals i il·legalitzables” mentre altres parlaven dels doblers de les multes. Finalment, Tolo Gili (PI), va argumentar altre pic sobre el canvi de les condicions financeres del conveni (multes).

Després de tant de temps, sembla que la famosa “Operació Pipí” ha començat a tenir algun efecte. Ara queda per veure què passarà amb la patata calenta de la llarga sèrie d’expedients d’infraccions no prescrites que cap batle de cap partit ha volgut assumir. Fins ara clar la disciplina urbanística, la recuperació de la legalitat urbanística no ha estat una preocupació de cap batllia. La cessió de la disciplina urbanística al Consell és un necessari mal menor davant la falta de valor per assumir-la des dels ajuntaments. El debat d’ahir en el que només Aina Comes va gosar esmentar la “recuperació de la disciplina urbanística” no es un bon presagi per a la correcta resolució dels expedients pendents, que possiblement acabin també al Consell via subrogació en la competència d’uns expedients que es deixaran caducar per falta de valor per dur en davant les demolicions pendents.

Comentari a part mereix la ”puja o subhasta” de MÉS, expressada per en Jaume Alzamora (UIA) d’haver qui “dona” més de les multes recaptades per l’APLUTUM als municipis que hi cedeixin les competències. Alzamora obvia que els municipis cedeixen unes competències que no estan dispostos a exercir, i el Sr. Alzamora és un exemple redó de batle incapaç de complir les seves obligacions en matèria de disciplina. Però a més, al platejar que les multes passin íntegrament als municipis i no serveixin en primer lloc per assegurar la dotació de personal i mitjans de la pròpia agència, està creant les condicions perquè es debiliti la capacitat de la pròpia APLUTUM per protegir la legalitat urbanística, per lluitar conra l’urbanisme il·legal objectiu que mai ha estat el del Sr. Alzamora i el seu partit.