Avui, Ple extraordinari. Assumpte principal: Devolució dels ingressos indeguts per Conveni Molí d’en Regalat

molidenregalatPunt i final a un dels punts pendents de resoldre fa estona respecte de la illeta del Molí d’en Regalat: la devolució d’ingressos indeguts a favor de PORTO SA COLONI, SA en base al conveni del Molí d’en Regalat. Recordar que aquest conveni va ser declarat nul de ple dret en sentència ferma pel TSJIB de 10 de setembre de 2009. Pels fonaments d’aquesta sentència, podem afirmar que el conveni que proposava UIA igualment hauria estat declarat nul.sense-titol

El serial però no queda culminat aquí; és objecte de delicada controvèrsia política i jurídica la devolució, o no, de l’ingressat per l’Ajuntament de la promotora en concepte de sol·licitud de llicències, més interessos.

I, per acabar -en suspens per mor del recurs contenciós-administratiu per part de la promotora davant l’Audiència Nacional contra l’Odre Ministerial de dia 22 de juny, en què es revisava la de 1995 passant la servitud de protecció del DPMT d’aquella parcel·la de 20 a 100 metres a instàncies del GOB i Verds d’Artà-, el camí que s’ha de recórrer de cap a la consolidació com a zona urbana -si això fos possible-, de la part que quedi sense afectació per protecció de Costes.

Per la nostra part, farem el que estigui a les nostres mans en favor de la protecció paisatgística i territorial d’aquest indret, i de la seguretat jurídica i l’interès general municipal.noticiadm121216_devolucioingressosindeguts_conveni_molidenregalat

Vídeo i premsa. Taula rodona Artà 07-10-2016: “Volem recuperar el Parc Natural de Llevant?”

Accediu al vídeo que es va emetre en directe:

https://youtu.be/rYLxokcdFvg

Avui, a l’Ara Balears:

arabalears091016_mediambient_tambeafavor_ampliar_pnl(http://www.arabalears.cat/xarxa_local/Medi-Ambient-dampliar-Parc-Llevant_0_1665433601.html)

 

Divendres Alternatiu de dia 07-10-2016. Debat: “Volem recuperar el Parc Natural de Llevant?”

Divendres dia 7 d’octubre al Teatre d’Artà (Sala d’Actes, 20 h.), debat: “Volem recuperar el Parc Natural de Llevant?”

El consideram del tot necessari, entre d’altres motius, si volem tancar la porta a nous intents de desinformació, manipulació, tergiversació i, fins i tot, violència, com els que vam sofrir a principis de segle. Per a la seva màxima difusió, serà emès, en vídeo i en directe, per Ràdio Artà Municipal.

divendresalternatiu071016_taularedona_pnl1

Com sabeu, el passat mes de setembre Alternativa va proposar, en forma de Moció, la recuperació de l’abast del Parc Natural de Llevant (en endavant, PNL), al Terme municipal d’Artà, a la seva extensió inicial (2001).

La reactivació de la proposta ecologista, una mica com passà l’any 1999 amb el terrible incendi a Sa Duaia (es cremaren 1.112 Ha.) i per mor d’altres problemàtiques, com l’extracció lucrativa i descontrolada de garballons, va tenir de detonant els incendis de Sa Canova del passat mes d’agost, així com l’absència de gestió forestal.

L’incendi a Sa Duaia de dia 8 d’octubre de 1999 va provocar que al plenari extraordinari i urgent de dia 13 d’Octubre s’aprovés per unanimitat a l’Ajuntament d’Artà una Moció d’EU-EV que els ecologistes ja havien presentat l’anterior mes d’agost. Els ajuntaments dels voltants: Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç i Santa Margalida es van afegir a la proposta artanenca.

Poc després, el Partit Popular va organitzar de la mà d’alguns hotelers i terratinents un gran moviment de manipulació, tergiversació i violència que no va poder impedir que el Govern Balear (Primer Pacte de Progrés) aprovés la declaració del PNL amb el Decret 127/2001, de 9 de novembre pel qual es declarà el Parc natural de la península de Llevant i les reserves naturals de Cap Ferrutx i Cap des Freu. Aquest parc tenia inicialment una extensió de 21.507 hectàrees, de les quals 16.232 hectàrees eren terrestres i 5.275 hectàrees eren d’àrea marina.

L’any 2003, el Govern de Jaume Matas (del qual avui tothom coneix la seva situació processal) va reduir l’extensió del PNL a les actuals 1.407,09 hectàrees terrestres, que corresponen a les finques públiques d’Aubarca-Es Verger i S’alqueria Vella, que havien estat adquirides pel Govern durant la tramitació del PNL. La finca de Sa Duaia, també pública, va quedar defora. Aquesta retallada salvatge i inèdita a nivell europeu de l’extensió del PNL es va imposar, sense cap tipus de debat, ni tan sols parlamentari, amb la Llei 10/2003, d’acompanyament pressupostari (Disposició addicional setzena).

El «Segon Pacte de Progrés» no va fer absolutament res respecte de la recuperació del PNL.

Ara, 17 anys després de la primera moció per crear un Pac Natural a Artà, amb una conjuntura política i social aparentment més favorable a la conservació del territori, després de l’inici del procés per declarar un nou Parc Natural en Es Trenc, i després d’un nou incendi forestal, el de Sa Canova, d’aquest passat estiu, que ha deixat en evidència l’absència de gestió forestal a les finques privades i el manteniment de les retallades de les plantilles de treballadors del PNL (i en general treballadors mediambientals) imposades per l’anterior govern del PP del José Ramón Bauzá i Biel Company, Alternativa per Artà, en continuïtat de la tasca iniciada per EU-EV (després Els Verds-Esquerra i Iverds) hem valorat que és l’ocasió oportuna per tornar a reobrir el debat de la recuperació del PNL al seu abast inicial, al menys al terme municipal d’Artà, on quan va ser tan brutalment mutilat encara hi havia pendents de resoldre peticions de propietaris que volien incloure les seves finques al PNL -que mai s’han contestat. Estam segurs que avui com a 1999 altres ajuntaments se’ns afegiran.

La nostra proposta va ser presentada al plenari ordinari del passat dia 26 de setembre i, malgrat que va rebre el suport de 12 dels 13 regidors de La Sala, vàrem optar per deixar-la damunt la taula per presentar-la conjuntament (a petició del portaveu de UIA) i per donar la possibilitat a aquest grup i/o a altres que ho trobin oportú per fer aportacions que puguin millorar la nostra moció -que hem d’agrair, ben igual que l’any 1999, ha estat revisada i millorada pel GOB.

L’acte de demà, dins de les activitats públiques que genèricament presentam com a «Divendres alternatius», amb format de debat i que té per títol «Volem recuperar el Parc Natural de Llevant?» serà presentat i moderat per la regidora d’Alternativa Aina Comas Delgado, però hem valorat que molt millor que la nostra, la veu de la proposta ecologista/conservacionista l’ha de posar en Toni Muñoz, biòleg, ornitòleg, ecologista i amic que sempre ens ha ajudat a l’hora d’afinar les nostres mocions.

Tolo Gili, portaveu del Grup municipal El Pi i actual batle d’Artà, evidentment està convidat en qualitat de batle. És cert que encara la moció no està aprovada, però no ho és menys, que al plenari de setembre totes les forces polítiques van marcar la seva posició.

Miquel Mir Gual, DG d’Espais Naturals i Biodiversitat del Govern Balear des del passat dia 1 d’octubre, té molt a dir-nos sobre què pensa el Govern Balear sobre la proposta de recuperació del PNL que previsiblement li dirigirà l’Ajuntament d’Artà el proper dilluns 31 d’octubre.

Els tres ponents intervendran en aquest ordre aproximadament uns 25 minuts cadascú i després donarem pas a un debat obert amb tots els presents fins el tancament de l’acte. Pensam que aquest debat és del tot necessari si volem tancar la porta a nous intents de desinformació, manipulació, tergiversació i violència com els que vam sofrir a principis de segle.

Comunicat GOB: “El GOB felicita al departament de Territori del Consell per l’impuls de l’Agència de Disciplina Urbanística”

Estam cada dia més segurs que la delegació de les competències en disciplina urbanística de l’Ajuntament d’Artà no és només un decisió encertada des del punt de vista purament jurídic (a l’Ajuntament nostre, amb la delegació efectiva el passat dia 1 de gener, es deixa progressivament de prevaricar), sinó encertada cojunturalment per la feina que va demostrant l’equip actual al Consell -amb la participació a l’ADU, també, de Podem.

Els municipis que encara no han delegat, s’ho han de fer mirar… o continuar disposats a seguir prevaricant (amb la diferència que cada dia que passa, es notarà més). Aquesta ha de ser una legislatura d’inflexió en l’aspecte de la disciplina urbanística a Mallorca, i des del Consell es donen senyals evidents que es fa feina seriosa en aquest sentit.

Enllaçam al comunicat del GOB felicitant al Departament de Territori i Infraestructures del Consell per l’impuls que s’està donant a l’Agència de Disciplina Urbanística de Mallorca (ADU), i al comunicat d’ahir d’aquest Departament: L’ADU aprovarà el Pla anual d’inspecció urbanística.

*Actualització 29-05-2016. “Diario de Mallorca”: “El Consell utilizará fotos aéreas para cazar obras ilegales en suelo rústico”DM280516_ADU

Volem ECOtaxa

El debat sobre la “taxa turística” va començar mesos abans de les darreres eleccions, i no atura.
Veiem com des de l’Ajuntament de Palma, amb un cert unilateralisme, es reitera des de fa setmanes ja, el seu interès per avançar-se (i predominar per damunt de la resta de municipis? Veure també notícia de 21 de juny). Avui, novament.

Ens preocupa el tema des del moment que pareix que no està gens clar que aquesta taxa tingui per objectiu o finalitat la cura i millora del medi ambient, havent-se formulat propostes com ara que, a part, també se’n dediquin els recursos recaptats, a Educació i Innovacio.


Igual que el GOB, consideram que aquests ingressos s’han de continuar destinant a millores mediambientals (i no a d’altres partides que, entenem, s’han de finançar amb els imposts i ingressos corrents), i que a Artà, que ha apostat des de fa temps per un turisme no centrat en el “sol i platja” (renunciant a importants ingressos de grans empreses hoteleres; que és dels dis o tres municipis amb unes Normes Subsidiàries (“proteccionistes” en termes relatius) adaptades al Pla Territorial de Mallorca en vigor; que delegarà les competències en vigilància i aplicació de la disciplina urbanística el proper Ple de dia 27; que protegeix mínimament el seu litoral (per exemple, del trànsit massiu de vehicles motoritzats; que majoritàriament no està per xibius a les platges verges), etc.), sinó al contrari, més aviat desestacionalitzat i “de natura”, li interessaria una ECOtaxa amb la qual es pogués, per exemple, ampliar el Parc Natural de Llevant (amb la compra de les finques de Sa Cova i/o Es Canons), o garantir l’ús públic de la illeta del Molí d’en Regalat com a principal espai verd central i vorera la mar de la Colònia de Sant Pere.


Ens preocupa que, com sempre, a pesar del discurs generalitzat de “desestacionalització”, recerca d’altres potencials turismes, etc., es torni a “premiar”, via “rescats” a plantes hoteleres i grans infraestuctures del turisme massiu, aquells municipis, com Palma mateix, que no han fet els esforços i les eleccions de futur a mitjan i llarg termini, deixant de banda els petits municipis que, relativament, han fet bonda en relació amb aquells propòsits desestacionalitzadors i diversificadors, com el nostre.
De cara al disseny de la Llei que reguli aquesta taxa turística, així com els criteris de repartiment d’allò recaptat, impulsarem un Acord municipal, que s’hauria de traslladar al Govern, al Parlament de les Illes i, per què no, a l’Assemblea de Batles que diuen des del Consell que es pretén recuperar i dinamitzar.