Presentada a Artà la “Proposició de Llei per Garantir els Drets de Lesbianes, Gays, Transexuals, Bisexuals i Intersexuals i per eradicar la LGTBIfòbia”

DivendresAlternatiu250915_Foto_BenAmics_DSC_0070

Ben amics inaugurà els “Divendres alternatius” a Artà de la nova legislatura que organitza Alternativa per Artà

Presenten a Artà la Proposició de Llei per Garantir els Drets de Lesbianes, Gays, Transexuals, Bisexuals i Intersexuals i per eradicar la LGTBIfòbia

Jan Gómez, president de Benamics, ponent de la xerrada Mallorca diversa

El president de Ben amics, Alejandro Gómez, va aprofitar el primer Divendres Alternatiu celebrat a Artà, el passat 25 de setembre, sota el títol Mallorca diversa per fer una repassada a la situació del moviment LGTBI a les Illes i presentar-nos “en primícia” la nova Proposició de llei per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i per eradicar l’LGTBIfòbia (RGE 5572/2015), admesa a tràmit per la mesa del Parlament de les Illes Balears el passat 16 de setembre i que ha estat presentada a través dels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, Més per Mallorca, Més per Menorca i Grup Mixt -després que a la passada legislatura el PP deixés decaure una proposició similar. Segons la web del Govern Balear: L’objectiu del Govern de les Illes Balears és completar aquest camí cap a la igualtat de les persones, evitant-ne la discriminació per la seva orientació sexual.

Sense títolLa Proposició de llei estableix diversos sectors d’intervenció —l’educació, la cultura, l’esport, els mitjans de comunicació, la salut, els serveis socials i el mercat de treball— per garantir que la igualtat, la normalitat i la defensa de la diversitat arribin a cada racó de la nostra convivència.» http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?lang=ca&codi=2472865&coduo=3

La xerrada de Jan Gòmez va tenir dues parts ben diferenciades. En la primera va fer una mica d’història de l’Associació que presideix, Ben amics, amb més de 20 anys d’història en defensa de les LGTBI, dels drets humans i de crear un espai de convivència per les persones dels seus col·lectius. Segons estadístiques del Ministeri de l’Interior, durant 2014 Balears registra una de les quantitats més d’incidents relacionats amb la identitat i/o l’orientació sexual a tot l’Estat (41 casos), xifres només superades a Andalusia (188), Catalunya i Galícia (43). Aquests delictes tenen el seu origen en un discurs d’odi vers les víctimes i l’agressió física no és sinó l’efecte material del discurs d’odi previ. Segons el president de Ben Amics, els delictes contra la identitat i orientació sexual suposen una doble victimització dels agredits que sovint es troben desatesos pels poders públics, altres vegades es veuen obligats a fer pública la seva orientació sexual (sortida de l’armari) i freqüentment pateixen un dubtós tractament mediàtic. Per tot això, amb freqüència les víctimes desisteixen de presentar les denúncies, o no es trameten correctament, fet que motiva sovint la impunitat dels agressors i el reforçament del discurs, de la ideologia de l’odi. Els fets de discriminació per motiu de l’orientació i identitat sexual, segons el ponent, són, igual que el patriarcat, una construcció social i habitualment també acostumen a estar lligats amb el bulling o assetjament escolar.

La segona part va estar centrada en la Proposició de llei per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i per eradicar l’LGTBIfòbia (RGE 5572/2015). La proposició és molt ambiciosa i pretén la creació del Consell LGTBI de les Illes Balears (amb la possibilitat també de crear de Consells Insulars), engegar campanyes de sensibilització, i intervenir en tots els àmbits de la vida pública: l’educació (en totes les etapes), el mon de la cultura i l’esport, els mitjans de comunicació, la salut, l’acció social, els drets laborals, la diversitat familiar, la Transexualitat, el dret d’admissetc. La nova proposta de llei planteja que en els delictes d’odi i contra la identitat i orientació sexual, ben igual que es produeix en els delictes de gènere, s’inverteixi la carrega de la prova, de mode que sigui la persona denunciada per agressió LGTBIfòbica qui hagi de demostrar la seva innocència, i no al contrari. La proposta de llei LGTBI estableix també sancions (segons la gravetat de lagressió) i un sistema de Garantia Estadística*.

La presentació va acabar amb un animat col·loqui entre els assistents.

DivendresAlternatiu250915_Foto_BenAmics_DSC_0066

*Amb la “garantia estadística”, es cerca assegurar que es facin els estudis necessaris per tal de conèixer la realitat i les situacions de discriminació:

Article 38. Garantia estadística

1. L’obtenció de dades estadístiques oficials per a l’elaboració de polítiques publiques antidiscriminatòries en l’àmbit LGTBI s’ha de dur a terme en el marc de la legislació  balear en matèria estadística, especialment pel que fa a la regulació del secret estadístic, en els termes establerts per la normativa  balear d’estadística vigent, la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa aplicable.

Article 38. Garantia estadística

1. L’obtenció de dades estadístiques oficials per a l’elaboració de polítiques publiques antidiscriminatòries en l’àmbit LGTBI s’ha de dur a terme en el marc de la legislació balear en matèria estadística, especialment pel que fa a la regulació del secret estadístic, en els termes establerts per la normativa balear d’estadística vigent, la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i la resta de normativa aplicable.

2. L’òrgan responsable de coordinar les polítiques LGTBI ha d’elaborar i encarregar, i publicar periòdicament, estadístiques i estudis qualitatius relatius especialment a:

a) Agressions i discriminacions contra persones LGTBI.

b) Denúncies presentades en virtut d’aquesta llei i denúncies penals presentades per delictes en l’àmbit de la discriminació o la violència contra persones LGTBI.

c) Resolucions administratives i sentències judicials, i el sentit d’aquestes, relacionades amb l’objecte d’aquesta llei, en particular les que poden provar l’existència de discriminacions indirectes i ajudar a elaborar mesures per a polítiques públiques antidiscriminatòries.

3. L’òrgan responsable de coordinar les polítiques LGTBI pot proposar l’establiment d’acords i convenis amb altres administracions i institucions públiques i organitzacions per a donar compliment a l’apartat 2.

Compromís institucional i rebuig de qualsevol agressió LGTBIfòbica

IMG-20150708-WA0001

Dia 2 de juliol, amb ocasió del primer plenari extraordinari (d’Organització de la Corporació), vàrem proposar als portaveus que s’aprovàs una declaració institucional de rebuig de qualsevol agressió contra membres del “col·lectiu” LGTIB, també amb ocasió de la recent celebració del “Dia de l’Orgull”, els 10 anys de Llei que permet els matrimonis homosexuals, i la mort del socialista Pedro Zerolo en forma de Moció. Llavors no va tirar endavant, però dimarts passat, dia 7, amb ocasió del segon Ple, també extraordinari, sí se’n va aprovar una amb una part expositiva proposta pels socialistes, i uns Acords bastant semblants als que proposàvem d’inici -això sí, no va ser possible que s’acceptàs incloure la proposta de penjar una bandera a les murades de Sant Salvador.

BanderaLGTBI080715Colonia
Les banderes, penjades ja aquesta setmana, les hem aportat Alternativa per Artà. Esperam veure’n penjada la tercera que hem aportat i tenim disponible a les murades de Sant Salvador, quan hàgim fermat la titularitat pública d’aquest emblemàtic immoble i bé patrimonial que, entenem, és i ha de ser municipal.

muralla_gay_4
Aquest és el Manifest institucional tal i com quedà aprovat, per unanimitat:

“Totes les forces de l’Ajuntament d’Artà, conscients que s’ha d’expressar la solidaritat amb totes les sensibilitats i la diversitat existent a la nostra societat volen fer públic el següent manifest:

El 28 de juny, dia internacional de l’Orgull LGTBI, és una data que simbolitza el valor, l’esforç i el patiment de moltes persones que al llarg de la història i en l’actualitat han lluitat pel reconeixement dels seus drets i llibertats.
Sense dubte xerram d’un dia important per a la comunitat LGTBI, ja que moltes persones gaudeixen avui dels èxits socials en matèria d’igualtat fruit de les lluites del passat.
Gràcies a l’activisme LGTBI, estam començant a viure en societats cada vegada més saludables on els rígids motlles culturals poc a poc se van quebrant. Però no podem pensar que vivim en una igualtat real. Avui seguim patint agressions cap al col•lectiu LGTBI com per exemple la soferta a Inca per Kevin Coll, la matinada del Passat dissabte, dia 27 de juny

És necessari fer visible que no sols el col•lectiu LGTBI pateix violències físiques, sinó que la comunitat LGTBI pateix múltiples tipus de violències que s’ha d’eradicar. És violència que s’expulsi a lesbianes i bisexuals de les tècniques de reproducció assistida públiques, és violència que no s’eduqui en diversitat afectiu sexual en les aules, són violència les reformes laborals que obliguen a les LGTBI a tornar a l’armari, són violència els retalls en polítiques d’igualtat que ens condemnen a viure en la precarietat. És violència que es retiri la medicació a persones migrants amb VIH-SIDA sense targeta sanitària, és violència que es patologitzi les identitats trans i és violència que es reprimeixi la seva veu en els carrers.

Per fer front a la LGTBIfòbia, a l’odi i discriminació cap el col•lectiu LGTBI, es necessari impulsar la denúncia pública i fer visible aquestes violències i falta de drets, per així poder legislar des de les institucions per aconseguir eradicar la LGTBIfòbia d’arrel i viure en municipis on la igualtat real siga una realitat.

Per conquerir la desitjada igualtat real, que es dur exigint des de les revoltes de Stonewall, és necessari respondre de forma contundent des dels carrers i les institucions, unides front a un sistema heteropatriarcal que violenta i ataca a una part de la població. Davant d’això, el nostre ajuntament, amb totes les forces, es compromet a dur endavant propostes polítiques que baix la bandera de la igualtat i la consideració social construeixen una societat veritablement democràtica.

Per això, l’Ajuntament d’Artà vol expressar la seva solidaritat amb la víctima i el col·lectiu LGTBI hissant i exhibint la bandera del moviment LGTBI als edificis municipals de l’Ajuntament i municipal de la Colònia.

Aquests acords s’enviaran a l’associació “Ben Amics” i a l’Ajuntament d’Inca”