Mariano Moragues: “És hora de posar barra de cap” #SenseLímitsNoHiHaFutur

El darrer article del company Mariano Moragues.hara_guiri_juanito

(HARA-GUIRI. “El turisme és com el foc: pot escalfar la teva sopa però també pot cremar la teva casa” (Proverbi oriental). Dibuix de Juanito The Comicrator, publicat a https://totinclos.noblogs.org/)

És hora de posar barra de cap.

Per pa i per sal fa un temps que està damunt fulla la preocupació per l’invasió turística que estam patint; una embafada d’estrangers que no deixa racó buit i sobre tot perquè és insostenible mediambientalment per les nostres illes. Vius!, que si estiram massa el llençol acabarem mostrant els peus.

Poden afegir durant els mesos d’estiu 90 mil cotxes més de lloguer que contaminen i saturen carrers, aparcaments i carreteres? El nostre cel pot suportar la brutícia que deixa l’esbart de mil avions diaris que entren i surten de l’aeroport? Què en farem de mils de tones de residus que fan 13 milions de visitants? Les depuradores podran reciclar tota la merda, pixum i aigües brutes que genera aquesta gentada?

Més enllà de la sequera, Mallorca pot abastir els 400 litres diaris per persona que gasta l’allau de turistes, sense comptar piscines i camps de gol pel seu divertiment?

El nostre mar pot engolir sense fer ull tota la femada que amollen els més de 600 megacreuers que atraquen al nostre port? Cada creuer contamina tant com 9.000 cotxes amb gasos tòxics de gasoil, consumeix 450.000 litres d’aigua diaris i produeix tones diaris de residus que part tiren 4 milles endins i la resta la cremen emetent dioxines cancerígenes. On para allò de «qui contamina paga»? El 2015 desembarcaren 1.586.526 creuristes col·lapsant el centre de Ciutat. Per més inri, resulta que bona part dels creuers tributen a paradisos fiscals, els seus treballadors estan mal pagats i els guanys van a grans interessos.

La quantitat de visitants i el discurs dels guanys enlluerna i fa veure bellumes a molta gent, sense un càlcul precís entre cost i benefici per tot-hom i a futur. Els hotelers tenen la barra de qüestionar la miserable ecotaxa, que per estar a l’alçada de tot Europa, hauria de ser molt més alta. Ja és ben hora d’envestir fora manies si ja hem de posar forqueta al número de visitants, o efectivament sense límits no hi haurà futur.

Mariano Moragues Ribas de Pina

 

Moció d’instància al Consell que assumeixi la titularitat de la carretera de Cala Torta/Cala Mitjana i que, juntament amb la de s’Ermita de Betlem (MA3333), siguin adaptades com a “Vies Parc”

L’Ajuntament d’Artà aprovarà previsiblement per unanimitat al proper plenari de dilluns 25 de juliol sol∙licitar al Consell de Mallorca que assumeixi la titularitat de la carretera de Cala Torta/Cala Mitjana

Es proposa que les carreteres de Cala Torta-Cala Mitjana i la de l’Ermita de Betlem Ma3333, siguin classificades com a “Vies parc” i amb un límit de velocitat de 30km/h

Aquestes peticions ja han estat formulades al Consell per part d’Alternativa per Artà, en forma d’al·legació a l’estudi informatiu de la Variant Nord d’ArtàDSC_3119

L’Ajuntament d’Artà sol·licitarà al proper plenari de dilluns 25 de juliol que el Consell assumeixi la titularitat de la carretera de Cala Mitjana-Cala Torta que actualment és de titularitat municipal. A la moció, presentada per Alternativa per Artà, s’argumenta que es tracta d’una via d’interès supramunicipal degut a que el seu ús principal és turístic, ja que dóna accés aquestes dues freqüentades cales artanenques, i a la de Cala Estreta, que al temps és un dels principals accessos al Parc Natural de Llevant. Igualment és l’accés a la depuradora i la bassa d’Es Recó, de l’empresa pública Abaqua (Govern Balear) i a la finca pública de Sa Duaia-Es Recó. La darrera vegada que va ser asfaltada va ser fa uns 12 anys, precisament pel Consell de Mallorca, però només des de la sortida d’Artà fins a la fallida urbanització de Sa Duaia. El tram final a través d’aquesta propietat privada fins a Cala Mitjana i Cala Estreta es troba en un pèssim estat.

DSC_3091(Imatge de la Carretera de Cala Torta)

Aquesta situació afecta a la seguretat perquè, en cas d’emergència a les platges, l’accés és difícil. Curiosament l’accés a Cala Torta és una pista forestal que parteix també de Sa Duaia, però que es troba en molt millor estat que el tram final de la carretera a Cala Mitjana-Cala Estreta. A l’exposició de motius la moció argumenta, a més que aquesta via té un interès turístic potser fins i tot major que la Ma3333, la de S’Ermita, que sí és de titularitat de Consell.

DSC_3223(Imatge de la Carretera de l’Ermita)

L’Ajuntament d’Artà manifesta no tenir capacitat econòmica per mantenir aquesta via (d’uns 12 km) i això fa que el seu estat sigui molt deficient. De fet, la darrera vegada que va ser asfaltat, fa uns 12 anys, va ser el Consell de Mallorca qui es va fer càrrec de la despesa. A més, el darrer tram fins a les platges de Cala Mitjana/Cala Estreta (travessant la propietat privada de la urbanització desclassificada de Sa Duaia) es troba en un estat gairebé intransitable i amb el paviment impracticable. Aquest fet no és admissible tractant-se de platges amb gran afluència de banyistes, per raons de seguretat i d’evacuacions en cas d’accident, sent un dels accessos més utilitzats per accedir al Parc natural de Llevant. Però, a més, l’Ajuntament tampoc podria realitzar inversions en un camí de propietat privada.

L’Ajuntament d’Artà recorda que tant la carretera de Cala Mitjana-Cala Torta com la de l’Ermita de Betlem Ma3333, apareixen com a components potencials de la Xarxa de Vies Parc (categoria desenvolupada a les pàgines 126-128 de la Memòria del Pla Territorial de Mallorca en vigor), considerades de vital importància per aconseguir una integració en el territori; però, al temps, assegura no disposar de mitjans de Policia Local suficients per vigilar el trànsit de vehicles per aquestes vies i garantir-hi, per exemple, el compliment de les limitacions de velocitat que serien adients pels fluxos de cicloturistes i excursionistes senderistes que les utilitzen per esbarjo o com a zona de passeig.

DSC_3169(Imatge de la Carretera de l’Ermita)

Altre argument municipal és de caire ecològic, vist que les esmentades vies travessen el LIC i ZEPA ES0000227 Muntanyes d’Artà, espai de la Xarxa europea Natura 2000 declarat per a la conservació d’hàbitats i espècies prioritàries en virtut de la Directiva Hàbitats, fet que també aconsella limitar i controlar la velocitat del trànsit per evitar la mort d’animals i espècies incloses als annexos de la Directiva Hàbitats i Directiva Aus presents pel tipus d’ambient que travessa (un espai natural protegit). La gran majoria d’aquestes espècies no entenen de fronteres ni zones protegides i hi són presents i es reprodueixen també a l’àrea entre el LIC i ZEPA i el nucli urbà d’Artà. Millorar les condicions dels seus hàbitats en aquesta zona i les polítiques vials que n’afecten les condicions, és essencial per a la conservació d’aquestes espècies i, a la vegada, per a garantir la possibilitat d’un turisme de natura al municipi d’Artà.

DSC_3130(Imatge de la Carretera de Cala Torta)

Les dues propostes seran traslladades al Consell de Mallorca i als diferents grups polítics amb representació a la institució insular perquè hi siguin debatudes i preses en consideració.

Trobau més imatges d’aquestes vies als següents enllaços: Carretera Cala Torta/Cala Mitjana; Carretera de l’Ermita de Betlem (MA3333)

Resposta del Consell de Mallorca a les nostres al·legacions a l’Estudi Informatiu de la Variant Nord d’Artà

El Consell respon les al·legacions a l’estudi informatiu de la Variant Nord

El gruix de les propostes ecologistes es debatran en redactar el projecte constructiu

L’equip redactor admet que es va confondre en la ubicació dels torrents d’Es Cocons i Sa Síquia, i remet el càlcul de cabals i conques a la redacció del projecte constructiu

Alternativa per Artà ha rebut resposta a les al·legacions que va presentar davant l’Aprovació Inicial de l’Estudi informatiu per a la determinació de la zona de reserva viària de la variant Nord d’Artà. Codi 15-18-0-EI del Consell de Mallorca, amb l’excepció de la preliminar, que era una queixa perquè l’esmentat estudi havia estat redactat exclusivament en castellà, obviant la normativa lingüística d’aquella pròpia institució insular (al menys: el Reglament de Regulació de l’Ús de la Llengua Catalana dins l’àmbit de competència del Consell Insular de Mallorca); per altra banda, a la resposta, al nivell tècnic, s’ha tornat a emprar exclusivament en castellà, reincidint en aquest incompliment de la norma lingüística.

Els tècnics redactors reconeixen la confusió entre els els torrents de Sa Síquia i Es Cocons i remeten a la redacció del projecte constructiu la correcció del càlcul de cabals i conques. Precisament va ser en revisar i al·legar l’Estudi preliminar de la Variant Nord, quan alternativa per Artà va detectar que les Normes Subsidiàries (NNSS) d’Artà no recullen com a zona de risc d’inundació les dues voreres de La Síquia, i van posar en coneixement del regidor d’urbanisme la necessitat de modificar les NNSS d’Artà en aquest aspecte, corregint-les.DSC_0120

Pel que fa a les altres al·legacions, les dues primeres: que la carretera de Cala Torta passi a ser titularitat del Consell; i que, juntament amb la carretera de l’Ermita de Betlem Ma-3333, passin a ser catalogades com a “vies parc” i tenguin una limitació de velocitat de 30 km/h, seran objecte d’una moció al plenari de juliol dirigida a formalitzar ambdues sol·licituds.

Tant la concreció de les actuacions sobre el conjunt del tram descobert de La Síquia entre Es Cos i la desembocadura al Torrent des Cocons, com la resolució dels accessos al parc de Bombers i al Punt de Verd (la ubicació dels quals també està pendent de resoldre), com l’accés per a vianants al camp de futbol, queden pendents de resoldre al projecte constructiu. Aina Comas Delgado, regidora d’Alternativa per Artà, ha anunciat que seguirà atentament el projecte per proposar les millores necessàries per afavorir els desplaçaments no motoritzats  i garantir una mobilitat segura i respectuosa amb l’entorn.

A través d’aquest enllaç, podeu accedir a diferents imatges de les zones per on està previst que transcorri la nova ronda o variant.

Projecte de Variant nord: hem presentat al Consell de Mallorca les nostres pròpies al·legacions

DSC_0112A la imatge s’observa, d’esquerra a dreta, l’inici de la carretera a Cala Torta, el camp de futbol, el Parc Verd i Parc de bombers, la benzinera i la carretera a Capdepera. Més a prop, la passarel.la de fusta damunt la Síquia, enmig d’una zona d’horts inundable.

Alternativa per Artà, després d’haver estudiat el document Estudi informatiu per a la determinació de la zona de reserva viària de la variant nord d’Artà, vàrem presentar divendres passat davant del Consell de Mallorca un escrit propi d’al·legacions. No obstant no estar en contra de les proposades per l’Ajuntament, aquestes ens resulten insuficients i la nostra portaveu, Aina Comas, 2a tinenta de batle i regidora de Medi Ambient, Patrimoni i Serveis Socials, es va abstenir per aquest motiu a la reunió de la Junta de Govern Local del dia 30 de març, on s’aprovà el document municipal d’al·legacions.

Resumidament, les nostres al·legacions són aquestes:

Una al·legació prèvia consistent a posar de manifest la possible no-adequació de la documentació al Reglament de l’ús de la llengua catalana dins l’àmbit de la competència del Consell Insular de Mallorca, atès que aquesta està redactada únicament en castellà i no hi ha versió en català, com caldria esperar d’un document encarregat i pagat pel Consell de Mallorca.

On es parla de la carretera de Cala Torta – Cala Mitjana s’oblida que el que apareix com a Carretera del Racó (Parc Natural de Llevant) és un dels accessos més importants al Parc (per Cala Estreta), fet que cal tenir en compte. Aquesta carretera és de titularitat municipal i són moltes les raons per les quals proposam que el Consell de Mallorca n’assumeixi la titularitat. L’Ajuntament no té capacitat econòmica per mantenir-la i el seu estat és molt deficient, gairebé intransitable al darrer tram, tot i ser molt freqüentada pel seu interès turístic, perquè és l’accés, a més del Parc, a les platges de Cala Torta, Cala Mitjana i Cala Estreta, a finques del Govern balear com sa Duaia de Dalt, etc. Consideram no admissible aquesta situació, tractant­-se de platges amb gran afluència de banyistes, per raons de seguretat i d’evacuacions en cas d’accident.

No es té en compte que pel fet de donar accés al Parc Natural de Llevant i al LIC i ZEPA Muntanyes d’Artà, espai de la Xarxa Natura 2000 declarat per a la conservació d’hàbitats i espècies prioritàries, cal garantir la protecció de les espècies. El límit de velocitat és excessivament elevat per a una carretera que travessa un espai natural protegit. Tampoc no es tenen en compte els fluxos de cicloturistes i vianants que utilitzen la Ma-3333 com a via de passeig o esbarjo inclosa dins una ruta cicloturística de la Badia d’Alcúdia. A més, tant la Ma-3333 com la carretera de Cala Torta vénen incloses al Pla Territorial de Mallorca, a la Proposta de xarxa de “vies parc” (pàg. 127-129). Per tot això, tant pels seus usos no motoritzats com pels valors ambientals en els seus traçats, demanam que les vies (Ma-3333 i la carretera de Cala Torta) siguin catalogades com a de molt baixa velocitat contràriament al que es considera.

Podem avançar que en el futur possiblement plantejarem aquestes dues propostes, la sol·licitud de canvi de titularitat de la carretera de Cala Torta i de reducció de velocitat d’aquesta via i la Ma-3333, com a mocions al Ple de l’Ajuntament d’Artà.

Consideram també que caldria revisar el caràcter interurbà de la via Ma-3333, ja que no uneix dues localitats sinó la vila d’Artà, l’ermita de Betlem i l’entrada al Parc Natural de Llevant, a més de connectar la part alta del nucli d’Artà amb la Ma-15. Tenint en compte l’ús urbà de la via i per tant la presència de vianants, consideram prioritari que tengui una voravia protegida i segregada per a vianants.

A l’apartat d’Hidrologia s’afirma que el torrent des Cocons travessa el nucli d’Artà de forma soterrada. Demanam que es revisi aquesta errada material, ja que el que travessa soterradament el nucli urbà d’Artà és la Síquia, amb una conca molt superior a la que es delimita com a «Cuenca 2». Per tant, cal que es tornin a calcular els riscs d’inundació a la part on la nova via travessa la Síquia.

Respecte a l’Alternativa 3: Franja AC-CE, la millor valorada, creiem necessari fer algunes puntualitzacions:

El criteri «Caràcter de l’itinerari» no s’hauria de considerar perquè actua de manera contradictòria amb la finalitat principal de la variant, atès que valora més la llunyania respecte del nucli urbà, quan una de les funcions de la via és la de millorar els accessos a la part alta del nucli urbà.

S’hi planteja fer una nova rotonda a la carretera Artà – Capdepera, però no es defineix què fer amb la cruïlla existent devora la benzinera. Proposam una intersecció que doni accés només al Parc de Bombers i al Parc Verd i que el camp de futbol de ses Pesqueres tengui un accés més pacífic mitjançant un corredor per a vianants que connecti aquesta intersecció amb el camí de fusta, ja que ens preocupa especialment la seguretat dels vianants que utilitzen la passarel·la, que són sobretot infants, joves i persones majors. També demanam que es situï un aparcament davant el camp de ses Pesqueres, ja contemplat a les Normes Subsidiàries.

Cal tenir en consideració que són freqüents els episodis d’avingudes i inundacions a la zona d’horts propera a la intersecció prevista. Convendria aprofitar l’avinentesa d’aquesta obra per «renaturalitzar» la Síquia, almenys des de la intersecció fins al torrent des Cocons.

A través d’aquest enllaç, podeu accedir a diferents imatges de les zones per on està previst que transcorri la nova variant.

“Vial costaner per a vianants i bicicletes” als camins de Ca los Camps i de s’Estanyol. Ho veurem algun dia?

Avui a Diario de Mallorca: “Calvià. El Consistorio plantea que la carretera entre Palmanova y Calvià vila sea de un solo sentido. La posibilidad de que la Ma–1015 sea una “vía paisajística” para permitir el paso de peatones y ciclistas de forma segura es una de las ideas que ha propuesto el equipo de gobierno”. (Abaix, imatge de la notícia sencera)

Ens ha cridat l’atenció aquesta possibilitat amb què treballen a Calvià, així com els motius, molt semblants al que ens trobam, per exemple, als “camins” de Ca los Camps i s’Estanyol.Sin nombreEn diferents ocasions, la darrera amb el primer Fòrum Ciutadà del passat dia 25 de febrer, quan han tingut l’oportunitat, les colonieres sempre han assenyalat i donat importància a la possible “pacificació” d’aquestes carreteres, tan estretes en algunes seccions, tan utilitzades per al passeig, a peu i en bici i, a la vegada, tan belles.

El “Pla de mobilitat urbana sostenible d’Artà” recull la proposta de crear un “Vial costaner per a vianants i bicicletes” i inclou fins i tot un pressupost dels costs de l’actuació.58

82
NoticiaDM040416_proposta_transformacioCarretera_viaPaisatgistica