Encetam la feina pel Programa electoral de les eleccions municipals del 2019

Abaix, trobareu els enllaços als 5 primers documents que discutirem el proper dissabte 26 de gener, a les 17h. a la sala d’actes del Teatre Municipal d’Artà.

Aquesta primera sessió l’hem anomenada Bloc 1. Marc polític general. Revisarem la trajectòria de la nostra agrupació i ens definirem també sobre les qüestions de compromís amb la Llengua catalana, Dret a l’autodeterminació, model d’Estat i Memòria històrica; en aquests dos darrers punts, a partir de les mocions que hem defensat la present legislatura, que acaba.

Els documents (amb l’excepció de les dues mocions, que estan en format pdf) són editables i comentables, i hi podeu deixar les vostres aportacions. A mida que els aprovem, els anirem publicant.

Properament difondrem les següents convocatòries i documents a debatre.

La llengua.

Dret a ser, Dret a sentir.

Cap a la nostra sisena legislatura.

– Moció (setembre 2018): Per a la retirada de símbols i distincions franquistes, i per l’impuls de la Memòria democràtica.

– Moció (novembre 2018): Per a la derogació del delicte d’Injúries a la Corona, i per a reafirmar el compromís amb els valors republicans i la democràcia.

IMG-20190118-WA0006

Regidoria de Medi Ambient: La primera d’una sèrie d’actuacions per posar en valor les aus urbanes d’Artà i la Colònia

VistaDetall_NiusOronelles_CasMarques_CarrerRBlanes (1)

L’Ajuntament d’Artà convoca un concurs d’idees per solucionar el problema de la caiguda d’excrements de cabot sobre la via pública i les façanes

També es pretén publicar una guia d’observació d’ocells urbans i es proposarà a ABAQUA instal·lar un lloc d’observació a la depuradora d’Artà

Al BOIB de dissabte passat, dia 19, s’anuncià la convocatòria (acordada per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Artà reunida dia 16) d’un concurs d’idees per solucionar el problema de les deposicions d’excrements que des dels nius de cabots cauen sobre façanes, carrers i sovint vianants de nombrosos carrers del poble, entre d’ells, alguns dels més centres i turístics, com la mateixa plaça de l’Ajuntament o els carrers d’Antoni Blanes i Rafel Blanes. Segons les dades del recompte realitzat al Projecte Orenetes (impulsat a Balears pel GOB en el marc general coordinat per l’ICO, Institut Català d’Ornitologia) a Artà hi ha 34 localitzacions amb un total d’unes 148 parelles nidificants, i altres 51 nius trencats, a mig construir o buits. Les observacions es fan anualment al voltant del mes de maig, a càrrec voluntaris locals.

VistaDetall_ExcrementsOronelles_CasMarques_CarrerRBlanes

Aquesta iniciativa impulsada per Aina Comas, regidora de Medi Ambient, dóna compliment a la moció aprovada el juliol de 2013, relativa a la implantació d’un sistema de millora de les condicions de netedat a les colònies de nidificació de cabot sobre la via pública del terme municipal d’Artà. A la Moció, ja es subratllava el caràcter d’aus protegides dels cabots (Delichon urbis), oronelles (Hirundo rustica) i falzies (Apus apus); la seva importància a l’hora de reduir la presència de moscards (una parella de cabot en època de cria en consumeix uns 2.500 cada dia) i també el seu interès com a part del patrimoni natural del municipi, fins i tot utilitzat al vídeo de promoció turística del fotògraf artanenc Agustí Torres a la campanya Artà sorprèn.

DSC_0025

Altres mesures dirigides al coneixement i protecció de les aus, i cap al desenvolupament d’un turisme ornitològic

A més de d’impulsar aquest concurs d’idees, es vol fer una passa més i ja s’ha encarregat a Toni Muñoz i Catalina Artigues, ornitòlegs experts també en l’educació ambiental, per tal d’editar enguany una guia d’aus urbanes d’Artà i la Colònia, l’objectiu de la qual serà tant divulgatiu i educatiu com turístic. Igualment, està previst sol·licitar a ABAQUA, l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental, la instal·lació d’un punt d’observacions d’aus, a la depuradora d’Artà i que l‘ampliació prevista de la depuradora de la Colònia també prevegi la dotació d’aquest equipament. Ara mateix les basses de la depuradora d’Artà, són un excel·lent lloc on es poden veure, des de la vorera del camí les evolucions de cabots, oronelles, ulls de bou caçant moscards en vol i també avisadors i una gran varietat d’altres aus.

Segons Aina Comas, es tracta de conjugar la defensa de la biodiversitat local amb l’educació ambiental i la millora de la neteja urbana i, al mateix temps, posar en valor un dels atractius naturals d’Artà per posicionar el municipi també dins el turisme d’observació d’aus (bird watching), no només a la zona del Parc Natural de Llevant, sinó també a les zones urbanes.

Passes cap a un Protocol de compra pública ètica i contractació de béns i serveis que tingui en consideració la inclusió de persones en risc d’exclusió social

Des de la regidoria de Servei Socials s’examina aquests dies la viabilitat i possibilitats que hi ha establertes legalment, com s’ha fet ja des del Govern de les Illes, de reservar algun percentatge de la despesa en contractacions municipals, per als centres especials d’ocupació, a les empreses d’inserció (regulades en la Llei 44/2007, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció), i als programes d’ocupació protegida.

L’horitzó, en virtud del Pacte de govern municipal signat el passat mes de juny, és introduir clàusules socials i mediambientals en les contractacions de béns i serveis que serveixin per a la incorporació laboral de col·lectius vulnerables, així com a l’establiment d’un Protocol de compra ètica.

En aquest sentit, i un poc amb vistes a l’establiment d’un possible conveni per subministrar aigua embotellada a les instal·lacions municipals, com per exemple ja s’ha fet des de l’Ajuntament de Sant Llorenç, ahir Aina Comes va visitar les instal·lacions del Projecte d’emprenedoria social “3Glops” -posat en marxa per 3 Salut Mental, que agrupa les associacions Gira-Sol, Es Garrover i Estel de Llevant-, iniciativa en què les persones amb malaltia mental, familiars, treballadors o voluntaris hi participen com a copropietaris.Visita_Aina_3Glops_Binissalem040216

Ple ordinari Gener 2016. Esmenes a Moció d’UIA sobre recuperació de la titularitat de les murades (i recinte) de Sant Salvador

En relació amb la Moció presentada per UIA a la reunió de Comissions Informatives prèvia al Ple d’avui, en què es proposava “Iniciar el Contenciós-Administratiu per tal de recuperar la titularitat pública de les muralles [sic] de Sant Salvador” (abaix, primera imatge).

Aquesta Moció, si s’aprova, haurà quedat substancialment millorada per l’acció de la nostra regidora, informant-la i donant-li més precisió (molt important pel que fa a terminis), a través d’un seguit d’esmenes. Ni més ni menys, amb les nostres aportacions, s’ha millorat i aclarit el QUÈ s’ha de defensar com a propietat pública municipal (Murades i recinte); el QUI és la persona jurídica que ha inscrit primer al Registre el bé (Parròquia de la Transfiguració del Senyor); i el QUAN: data de la inscripció (09-03-2015), i data, en conseqüència, de termini per a la presentació de qualsevol recurs davant l’Administració de Justícia (09-03-2017).

Havent-se assumit el més important de les nostres esmenes, i per no obstaculitzar si no, ben al contrari, col·laborar proactivament també des del Ple en l’objectiu de la defensa de la titularitat pública de les murades i recinte de Sant Salvador, de manera que el màxim òrgan de govern municipal ja s’haurà expressat clarament per segona vegada en aquest sentit, Aina Comes votarà a favor de la Moció finalment presentada (abaix, segona imatge), i encara hi proposarà una nova esmena, consistent en afegir-hi un segon Acord: “Trametre aquest Acord a la Parròquia de la Transfiguració del Senyor, com a part interessada en l’expedient”.

No obstant l’anterior, no podem deixar de lamentar el cinisme que representa la presentació ara d’aquesta Moció per part d’UIA, pretenent atorgar-se iniciativa en la defensa de la titularitat pública municipal de les murades de Sant Salvador i recinte, quan es tracta d’un grup responsable directe que l’Ajuntament es trobi en desavantatge jurídic davant la Parròquia d’Artà en relació amb la titularitat d’aquest important bé immoble, no obstant que aquesta no sol·licità la inscripció al Registre de la propietat fins dia 10 de desembre de 2014, quedant formalitzada aquesta dia 9 de març de 2015. La inscripció d’aquest bé per part de l’Església es va fer en el context d’una inscripció massiva i sistemàtica de béns immobles els darrers mesos de vigència de la modificació aznariana de la Llei Hipotecària que li facilitava la operació, per la qual, segons algunes informacions, s’haurien inscrit aproximadament 500 béns només a l’illa de Mallorca.

Cal recordar que, des de finals d’octubre de 2013, amb la formulació d’un prec per part del representant d’IniciativaVerds (IV) sol·licitant la immatriculació de les murades i recinte de Sant Salvador (el batle d’Artà era llavors J. Alzamora, portaveu d’UIA: en aquells moments responia que “feia temps”, que es traballava en el tema), en al menys dues ocasions més des del Plenari, i sempre a instància dels grups Socialistes d’Artà i IV (a part de multitud de Precs i Preguntes formulades per part d’aquests dos grups, la legislatura passada, a l’oposició), es recordà de manera intensiva a l’equip de govern la necessitat d’efectuar aquesta inscripció al Registre de la Propietat: va ser en forma de presentació d’una Moció conjunta entre tots dos grups, presentada en una primera ocasió el mes de febrer de 2014, i novament, quedant aprovada, el mes de setembre, havent-se donat mig any llarg de marge a l’equip de govern, a sol·licitud seva, deixant la moció damunt la taula, perquè “estaven fent feina en el tema”. La única “feina” que es va demostrar per part de l’anterior equip de govern tot aquell temps, entre el primer Prec en què el tema sortí a la llum pública (octubre de 2013) i la Sol·licitud d’immatriculació feta per la Parròquia de la Transfiguració del Senyor el desembre de 2014, va ser l’encàrrec d’un Informe històric aquell mateix novembre de 2013, que es va rebre a finals de desembre de 2013. A partir d’aquell moment, a part de donar llargues i “badar“, no es té coneixement de cap actuació per part dels responsables municipals, fins a la Providència de Batlia signada dia 20 d’abril de 2015 pel següent Batle d’aquell mateix equip de govern, T. Gili (El Pi), ja massa tard, en base a un Informe de Secretaria de data 15 d’abril del mateix any.

En definitiva, per mor de la desídia i/o irresponsabilitat demostrats per l’anterior equip de govern, des del moment d’assumir l’objectiu de defensar la titularitat pública municipal de les murades i recinte de Sant Salvador com a Tinent de Batle del nou equip de govern conformat el passat mes de juny de 2015 (Socialistes, El Pi i Alternativa per Artà), la nostra representant s’ha vist limitada en les seves possibilitats, a iniciar la preparació, segurament per la via dels tribunals de Justícia, d’una disputa per la titularitat d’aquest bé amb l’Església -amb un termini màxim si acaba en la presentació d’un recurs judicial, fins a març de 2017 (dos anys de marge, a partir de la immatriculació que en féu la Parròquia). El compromís del nostre grup i la nostra regidora envers la defensa de la titularitat pública d’aquest bé és un compromís programàtic de importància prioritària, i ve inclòs també en el Programa conjunt d’actuacions previst en l’actual Pacte de govern municipal amb els grups municipals Socialistes d’Artà i El Pi.

Pel que fa a les esmenes, en la major part assumides a la Moció que finalment es discutirà avui, a la Part expositiva sobre tot es varen dirigir a denominar amb claredat la persona jurídica que ha inscrit les murades i recinte: la Parròquia de la Transfiguració del Senyor, i la data d’aquesta immatriculació, dia 9 de març de 2015, a partir de la qual, com hem dit, computen els terminis per a la presentació de recursos judicials (dades recollides a na nota simple registral en poder dels serveis jurídics de l’Ajuntament, a què UIA hauria pogut tenir accés per a una correcta redacció de la Moció, si ho haguessin sol·licitat).

A la Part dispositiva, es va proposar modificar l’Acord ampliant el ventall de possibles actuacions per a la defensa, dins del marge de temps existent, de la titularitat pública de les murades i recinte de Sant Salvador, a expenses del que puguin recomanar els serveis jurídics finalment, afegint, molt important, la referència al “recinte“, i no només a les Murades:

“Instar l’equip de govern a la defensa de la titularitat pública municipal de les Murades/Muralles i recinte de Sant Salvador, si s’escau, interposant el recurs que pertoqui davant instància judicial, atesa la immatriculació d’aquest bé immoble per part del Bisbat/Parròquia”.

Avui proposarem afegir 2on Acord: “Trametre aquest Acord al Bisbat/Parròquia de la Transfiguració del Senyor, com a part interessada en l’expedient”, considerant que amb aquesta comunicació expressa de l’Acord, essent un Acte impugnable, l’Ajuntament guanya en seguretat jurídica, més encara davant l’horitzó d’un litigi als tribunals de Justícia.

1a. versió de la Moció d’UIA (sense les nostres esmenes):

MocioMuradesUIA_PleArta_Gener2016a_160116

2a. versió de la Moció d’UIA (amb algunes de les nostres esmenes):

MocioMuradesUIA_PleArta_Gener2016bEnllaçam també, per seu interès informatiu, a imatges (1 i 2) del reportatge de Sebastià Sansó publicat a “Diario de Mallorca” dia 5 d’octubre de 2014, sobre la titularitat d’aquest bé

Publicació i entrada en vigència del Conveni de delegació de competències municipals de l’Ajuntament d’Artà a l’ADU

BOIB núm. 190, de 31-12-2015:

Conveni de delegació de competències municipals de l’Ajuntament d’Artà a l’Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca

Al Mercat d’Artà

Al mercat d’Artà la gent ens va fer arribar els següents comentaris i propostes:

 • “És necessari que l’Ajuntament atengui als mes pobres.”
 • “L’Ajuntament hauria de subvencionar les cadires amb motor per a les persones amb discapacitat.”
 • “S’ha d’arreglar l’asfalt del meu carrer. És vergonyós així com està!”
 • “Asfaltar el carrer Batlessa.”
 • “Que les faroles no s’apaguin tan prest, sobretot els caps de setmana. Si tornes a casa un poc tard no hi veuen gens.”
 • “Vull que l’Ajuntament ajudi al poble. S’ha d’ajudar a la gent que més ho necessita.”
 • “No enganar al poble!”
 • “La recollida de rebuig hauria de ser més d’una vegada a la setmana. És un poal que s’omple ràpid i arriba a fer pudor!”
 • “Que al poble tots siguem iguals. Ningú és mes que ningú.”
 • “És necessari condicionar més el poble: arreglar les voreres, posar més papereres, arreglar l’asfalt…”
 • “No deixar que els animals que duen al mercat estiguin tot el dematí al sol, ni els ponis ni els de la parada que ven animals. És una tortura per ells, han de tenir ombra, pobres!”
 • “Que canviï més sovint el termini d’estacionament a banda i banda del carrer, no cada sis mesos, ja que sempre coincideix que durant els mesos d’estiu i de més calor tenim sempre els cotxes davant de casa els veïnats de la mateixa part del carrer.”
 • “Els veïnats del centre patim molt de renou, entre festes, terrasses de bars, mercats, etc. Vam presentar un escrit signat per molta gent a l’Ajuntament però no hem rebut resposta. “
 • “L’enllumenat del carrer Ciutat il·lumina cap a dalt més que cap a baix, produïnt molta contaminació lumínica i suposant un malbaratament d’energia.”
 • “M’agradaria que hi hagés més vegetació al poble, més arbres, més flors, jardins, jardineres, cossiols… enlloc de tant de ciment.”

Aquestes propostes, al igual que les altres que hem anat recollint, seran afegides a les problemàtiques que hauran de ser debatudes a properes assemblees obertes, a la recerca de possibles solucions. De moment les vostres aportacions ens estan ajudant molt a fer-nos una idea de les vostres preocupacions, ja es sap, el primer pas per solucionar un problema és detectar-lo.

Gràcies i seguiu participant, ja que és amb la col·laboració de tots com podrem arribar a consensos que millorin l’habitabilitat del nostre municipi.

Respostes dels veïnats, les primeres arriben de la Colònia

Un dels objectius de la nostra agrupació és incentivar la participació dels ciutadans en la política, i per això, al programa que estam repartint, hi vam deixar un espai perque cadascú aporti la seva.

Desde la Colònia ens han començat a arribar programes emplenats, amb propostes i comentaris dels veïns. Estam alabades de veure com la gent respon a la crida de participació, i de que les propostes que ens arriben siguin tan interessants i constructives:

 • “Obres abandonades que suposen un perill pels infants…”
 • “Cotxes abandonats al carrer fa més d’un any i la policia no fa res…”
 • “La biblioteca de la Colònia està abandonada, mai es pot imprimir perquè falta toner, paper…”
 • “Restringir l’ús de vehicles motoritzats a la carretera que va de sa Colònia a Ca los Cans”
 • “Bus per comunicar la Colònia amb Artà, també amb Manacor per mor de s’hospital”
 • “Informació municipal als veïnats en varis idiomes”

Debatrem aquestes problemàtiques a properes assemblees (no hi falteu!) i us mantendrem informats. Gràcies per ajudar-nos a construir un poble millor!

Al mercat de la Colònia

Avui hem estat al mercat de la Colònia, fent un poc de campanya i recollint propostes.

Algunes de les propostes que ens han arribat des de la Colònia són les següents:

 • “A veure si l’ajuntament podria posar a disposició dels residents un espai (finca, zona verda, solar…) per a fer hortets urbans. Em consta que hi ha gent interessada però es veu que els representats locals no hi estan tant.”
 • “Crec que seria interessant incloure cursos de formació per les persones que no s’han adaptat plenement al món digital (majors de 50 anys). Aquesta proposta seria de caire molt pràctic, per exemple passar les fotos del mòbil o la càmera a l’ordinador, explorar tot el que és pot fer amb el mòbil,… Diumenge vaig anar d’excursió amb un grup d’artanencs que em sembla que són els de la segona
  edat i es varen evidenciar aquestes dificultats.”
 • “A mig terme, creació d’un espai públic per a la música/teatre. Col·laboració des del consens amb el Centre Cultural en l’ús de les seves instal·lacions actuals.”
 • “Me consta que a Artà hi ha, encara, moltes deficiències d’accessibilitat al teatre i a la sala d’exposicions del primer pis i supòs que a altres llocs del poble -bars, tendes, locals comercials, etc.- , però pens que la majoria de propostes d’accessibilitat que faig es repeteixen tan a la Colònia com a Artà. “
 • Acabar el centre de la tercera edat

Feis-nos arribar les vostres!

Les nostres propostes!

Després d’un llarg procés participatiu ja tenim un primer document de propostes aprovades en assemblea que des d’Alternativa per Artà volem compartir amb tots els artanencs i coloniers.

Podeu consultar aquest document al nostre web,  i descarregar-lo en format pdf en català, castellà, anglés, i properament en alemany, a http://alternativaperarta.cat/programa-breu/

El nostre programa, però, es construeix dia a dia amb la vostra participació. Ens podeu fer arribar les vostres propostes a
alternativaperarta@gmail.com o a través d’algún dels nostres candidats.

#‎NoBadis‬ ‪#‎AlternativaProposa‬