Maria Antònia Pereira

María Antònia Pereira Artigues té 30 anys i ha estudiat Psicologia. Actualment prepara les oposicions PIR (Psicòleg Intern Resident) per consolidar la seva formació. Fa uns anys, en paraules seves, va “obrir els ulls” i va començar a extrapolar a la política el que considera que és l’essència de la Psicologia: no tant ajudar/guiar les persones (considerant-les com a subjectes passius) sinó dotar-les de les eines perquè elles mateixes treballin i surtin endavant, empoderant-les per al canvi. Alternativa per Artà constitueix aquesta eina per als ciutadans i ciutadanes d’Artà i la Colònia. Per aquesta raó esta a la nostra llista.