Mariano Moragues

Soc un major encara esperançat en la capacitat de l’homo de millorar el món.

Crec que Alternativa per Artà pot contribuir a que l’Ajuntament d’Artà cumpleixi els objectius de promoure una convivència armònica i enriquidora, dins un entorn organitzat i oferir al veins elements que ajudin al creixement económic, social i cultural, preservant el patrimoni natural, històric i lingüístic.

Crec que els valors de justícia, solidaritat, criticitat, llibertat i creativitat d’Alternativa per Artà són essencials per cumplir els objectius de l’Ajuntament en el poble.

Per això som part d’Alternativa per Artà.