Participa!

Participa de la construcció d’una Alternativa per Artà!

Com ens organitzem?

Funcionam de forma assamblearia.

Aquí pots veure les actes de les darreres assemblees.

Si vols participar, contacta amb nosaltres a través del mail alternativaperarta@gmail.com i rebràs informació de les properes assemblees.

 Finançament

Ens finançam a través de donacions. Col·labora amb nosaltres fent un ingrés al compte bancari: IBAN: ES13 2056 0011 85 41 0200 2256