Programa breu 2019

El nostre programa és construeix dia a dia amb la teva participació, però aquí pots veure algunes Propostes d’Alternativa per Artà*

També t’el pots descarregar en pdf:  CAT  ESP

Si prefereixes el programa complet en català: PROGRAMA COMPLET 2019.

Les Persones

 • Promoure l’accés a l’habitatge a través del lloguer social i fórmules alternatives de cessió de sòl.
 • Promoció de l’ocupació i la formació a través de programes propis o subvencionats, atenent especialment les dones, els col·lectius vulnerables, les persones majors de 45 anys, joves i aturades de llarga durada.
 • Promoció dels sectors d’ocupació lligats als nous jaciments relacionats amb les energies renovables, el sector nàutic, el guiatge de natura i la cultura.
 • Transferir la gestió de la Residència Posada dels Olors a l’IMAS i finalitzar el segon pis del Centre de Dia per tal d’aconseguir més places i poder donar una major cobertura als nostres majors.
 • Promoure l’atenció integral de les persones quant a les seves necessitats incidint sectorialment en els infants, els joves i les famílies i les dones en situació de vulnerabilitat, activant tots els recursos a l’abast.
 • Ampliar el col·legi públic Rosa dels Vents fins a tota l’etapa d’educació primària. Transferir la gestió del cicle 0-3 d’educació infantil, ara municipal, a la Conselleria d’Educació.
 • Vetllar per la construcció del nou Centre de Salut Nuredduna i desenvolupar l’Estratègia local de promoció de la salut.
 • Acabar les fases de renovació del Poliesportiu d’Artà i millorar les instal·lacions del de sa Colònia i del camp de futbol de ses Pesqueres.
 • Continuar amb l’augment de la partida de cooperació pel desenvolupament i assolir el 0’7%.

El Poble, a mida de les persones

 • Millorar la qualitat i els mecanismes de participació ciutadana desenvolupant els pressupostos participatius, consells d’àrea i el Reglament de participació.
 • Modificar les normes subsidiàries per aconseguir cessions de terrenys destinats a habitatge social i també per a millorar el disseny urbà.
 • Revisar l’Ordenança municipal sobre les instal·lacions i els usos comercials a les vies i espais públics.
 • Adequar la tarifa de l’aigua al nou Reglament i a les diferents tipologies segons els usos i usuaris.
 • Aconseguir que el 100% de l’aigua sigui d’extracció pública. Recuperar les fonts, abeuradors i manxes de la xarxa pública d’aigua i promoure el seu consum racional.
 • Solucionar els problemes crònics d’inundacions al nucli urbà de sa Colònia i a l’eix Poliesportiu d’Artà – Na Batlessa- ses Pesqueres, introduint sistemes urbans de drenatge sostenible.
 • Construir la nova deixalleria al solar veïnat de la benzinera on actualment hi ha un aparcament.
 • Establir la transició energètica com a projecte transversal, estratègic i integral a l’Ajuntament.
 • Crear la figura d’agent energètic local. Assessorar i realitzar campanyes informatives sobre possibilitats d’estalvi d’energia: bonificacions fiscals, com reduir la factura elèctrica…
 • Analitzar les eines municipals a l’abast per al foment de les energies renovables i, en especial, de l’autoconsum solar fotovoltaic. Mantenir i divulgar el patrimoni històric.
 • Defensar la titularitat pública de les murades de Sant Salvador.
 • Inscriure tots els béns de domini públic i revisar la legalitat des béns immatriculats per l’Església.
 • Aplicar i desenvolupar la Llei de memòria i reconeixement democràtics de les Illes.

La Terra, i la Mar

 • Reivindicar la recuperació del Parc Natural de Llevant a la seva extensió inicial de l’any 2001, com a mínim.
 • Ampliar la depuradora de sa Colònia i construir-ne una de nova per a les urbanitzacions de Sant Pere i Betlem.
 • Posar en marxa l’ús de l’aigua regenerada de sa Bassa des Racó i les noves depuradores.
 • Ubicar al Polígon industrial una planta de tractament de la fracció orgànica dels residus sòlids urbans amb tecnologies avançades per a reduir els impactes que pugui produir.
 • Renaturalitzar la Síquia des de la seva confluència amb el torrent d’Es Millac fins a la sortida del poble.
 • Protegir el litoral artanenc i gestionar els usos en domini públic.
 • Reclamar competències en el manteniment dels per prevenir els efectes de les torrentades.