Sofía Faramelli

Sóc na Sofia Faramelli, tenc 19 anys i actualment estic cursant Biologia a la Universitat de Barcelona.

De cada vegada més, som conscient de la transcendència que hi tenen la fauna i la flora que ens envolten. Per això, pens que la millor manera d’oferir una mà per protegir i cuidar l’essencial per a la vida és mitjançant Alternativa per Artà.

Tothom ha pogut observar els progressos que han aconseguit al llarg dels anys, ja sigui quant al medi ambient com altres accions d’integració cultural i social.